Articles by shafiqa.yousufzai01داعش و جنایات آن

مصنوعی و یا بدل کار خانه های کشورهای خارجی اند که در اندک ترین وقت بازار خود را از دست داده اند. این کار دستی های شیران کاغدی یک هدف شوم را دنبال میکند و آن حمله بر اصول و اساسات دین ما است