افغانستان

یوناما بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران و زنان شد

هم‌زمان با آغاز سال نو تعلیمی ۱۴۰۳ خورشیدی، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) یک بار دیگر از طالبان خواسته است که ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان در مکاتب بالاتر از دوره ابتدایی و نیز دانشگاه‌ها را لغو کنند.