افغانستانمحبوبه سراج نامزد جایزه‌ی صلح نوبل شد

رییس انستیتیوت تحقیقات صلح اُسلو می‌گوید که محبوبه سراج، فعال حقوق زن از افغانستان و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر از ایران به گونه‌ی مشترک برای دریافت جایزه‌ی صلح نوبل