افغانستان


شکایت زلزله‌زدگان افغان‌ مقیم ترکیه؛ «اجساد جان‌باختگان ما در گورهای دسته‌جمعی دفن شده‌اند»

شماری از افغان‌های مقیم ترکیه به بی‌بی‌سی گفتند برخی از جان‌باختگان زلزله روز دوشنبه هفته گذشته در این کشور که از مهاجران افغانستان هستند در «گور‌های دسته‌جمعی» دفن شده‌اند.