اقتصاد
سازمان حفاظت از کودکان: کودکان عودت‌کنندۀ افغان جای زندگی و پول تهیه غذا را ندارند

سازمان حفاظت از کودکان (Save the Children) می‌گوید که پس از اعلام پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین غیرقانونی، صدها کودک افغان روزانه بدون داشتن جایی برای زندگی و پولی برای غذا از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند.
تاکید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بر رفع ممنوعیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در دیدار با رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، از حکومت موقت پاکستان خواسته تا بربنیاد قوانین جهانی ترانزیتی به کالاهای بازرگانان از مسیر پاکستان اجازه ورود بدهد