انتخاب امواج پرس

افزایش تعداد گدا ها در ولایت پروان؛ فقر و بیکاری صف افراد نادار را طولانی ساخته است

در گزارش های بین المللی شاید به طور مستمر از افزایش تعداد گدا در افغانستان شنیده باشید. ما شما را به شمال کابل می بریم جایی که برخی از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان می گویند که فقر سبب شده که دست به گدایی بزنند.