پر بیننده ترین

سیگار: داعش همچنان یک تهدید جدی برای حکومت طالبان است

اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارشی در ایکس گفته است که شاخه خراسان داعش نه تنها یک تهدید جدی برای حاکمیت طالبان در داخل افغانستان است، بلکه تهدیدی برای امریکا و متحدانش نیز می‌باشد.