پر بیننده ترین

روزنامه‌نگاران کانادایی جایزه آزادی بیان را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا می‌کنند

بیش از صد روز است که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی به دلیل انتشار گزارش ‌جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به اتهام «جاسوسی و آموزش در خارج از کشور به نیت اغتشاش» در زندان هستند.