برگزاری نشست اتاق مشترک تجارت افغانستان – امریکا در دبی

شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که اتاق مشترک تجارت افغانستان – امریکا یک‌جا با نهادهای امدادرسان  نشستی را به هدف چگونگی توزیع کمک‌های بشری به افغانستان، برگزار کردند.
حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که در این نشست درباره‌ی چالش‌های بانکی و مشکلات ویزای بازرگانان نیز گفت‌وگو شده است.
حاجی عبیدالله صدرخیل گفته است: «کشورهای که در حال حاضر به افغانستان کمک می‌کنند، امروز در این نشست در بخش کمک‌ها به افغانستان دیدار دارند.»
برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که کمک‌های نهادهای امدادرسان در نزدیک به دو سال گذشته نتوانسته است تا چالش‌های اقتصادی شهروندان کشور را به‌گونه‌ی دایمی رفع سازد.
میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «این کمک‌ها چون ماهیت بشردوستانه دارد، از این نقطه نظر بیش‌تر مشکلات آنی را مدنظر قرار می‌دهد و روی مسایلی می‌تواند بپردازد که زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی پایدار را تضمین کند.»
سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «نهادهای مددرسان باید به شکل شفاف این کمک‌ها را به مردم بی بضاعت برساند و در عین وقت باید کمک‌های اقتصادی صورت بگیرد تا همین پروژه‌های کوچک و متوسط آغاز شود.»
از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا نهادهای مددرسان از پروژه‌های زیربنایی پشتیبانی کنند.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «پروژه‌های زیربنایی مثل کاسا یک‌هزار و تاپی نقش مهم در توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه دارد به همین دلیل است که ما از نهادها بین‌المللی به ویژه بانک جهانی می‌خواهیم که این پروژه‌ها را مورد حمایت قرار بدهد چون باعث پایداری اقتصادی منطقه خواهد شد.»
پیش از این بانک جهانی گزارش داده است که از ماه جنوری تا ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی، سازمان ملل متحد ۷۶۰ میلیون دالر به‌گونه‌ی نقدی به افغانستان کمک کرده است.

منبع

Be the first to comment on "برگزاری نشست اتاق مشترک تجارت افغانستان – امریکا در دبی"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*