اردوی پاکستان یک جنرال و دو افسر ارشد را برکنار کرد  

اردوی پاکستان

سخنگوی اردوی پاکستان گفت که سه افسر بلند پایه، به شمول یک دگر جنرال، اردوی آن کشور به خاطر ناکامی در دفاع از تاسیسات نظامی در مقابل حملات ماهٔ گذشتهٔ حامیان عمران خان، از وظیفه برکنار شدند.

اردوی پاکستان به گونهٔ معمول تحقیقات داخلی و یافته‌هایش را علنی نمی‌سازد.

احمد شریف چوهدری، سخنگوی اردوی پاکستان، گفت که در ارتباط به تظاهرات خشونت‌بار پس از بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، حد اقل ۱۰۲ نفر محاکمهٔ نظامی می‌شوند.

او در مورد این که چه تعداد از این افراد نظامیان و چه تعداد آنان غیر نظامیان اند،‌ معلومات ارایه نکرد. او همچنان نام‌های افسران برکنار شده را فاش نکرد.

گروه‌های حقوق بشری در مورد محاکمهٔ غیرنظامیان در محاکم نظامی پاکستان اظهار نگرانی کرده اند، زیرا به باور این گروه‌ها، عادلانه بودن روند چنین محاکم تضمین شده نمی‌تواند.

در ماه می، هزاران نفر از حامیان عمران خان در اعتراض به بازداشت وی دست به تظاهرات زده، وارد تاسیسات نظامی شده و برخی از تاسیسات را غارت کردند، به شمول یک پایگاه‌ هوایی و چندین گارنیزیون نظامی و منزل یک جنرال اردو.

در جریان تظاهرات ۵۰۰۰ اعتراض کننده از سوی مقامات بازداشت شدند و اکثریت آنان سپس رها شدند.

سخنگوی اردوی پاکستان گفت که “ما باید درمی‌یافتیم که چرا امنیت تاسیسات نظامی نقض شد”.

او گفت که دو تحقیق جدا گانه به رهبری جنرال‌های اردوی راه اندازی شد و براساس پیشنهادات آنان، مجازات تطبیق شد.

چوهدری افزود که علیه ۱۵ افسر نظامی دیگر، به شمول برید جنرال‌ها و تورن‌جنرال‌ها، نیز اقدامات صورت گرفت.

اردوی پاکستان گفته است که به آتش کشیدن برخی از تاسیسات نظامی از قبل توسط رهبران حزب عمران خان طرحریزی شده بود.

اما عمران خان، ادارات استخباراتی و اردوی این کشور را مقصر خوانده و گفته است که هدف آنان حذف حزب تحریک انصاف پاکستان و جلوگیری از اشتراک وی در انتخابات آینده بوده است.

منبع

Be the first to comment on "اردوی پاکستان یک جنرال و دو افسر ارشد را برکنار کرد  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*