استاد مهوش لقب ‘مادر موسیقی افغانستان’ را دریافت کرد

در چهارمین جشنوارهٔ هنری و فرهنگی اتحادیهٔ سراسری هنرمندان افغانستان، به استاد مهوش، لقب “مادر موسیقی افغانستان” داده شد.
این جشنواره روز شنبه ۲۵ فبروری (ششم حوت) با اشتراک ده ها هنرمند افغان و خارجی در شهر سن رومان ایالت کالیفورنیای امریکا برگزار شد و در آن به شمار دیگری از هنرمندان افغان نیز تندیس های خدمات هنری اهدا گردید.
استاد مهوش یکی از نخستین آوازخوانان زن در افغانستان است که روی پردهٔ تلویزیون ظاهر شد او همچنان یگانه هنرمند زن افغان است که در موسیقی افغانستان به لقب استادی دست یافته است.
شرکت کنندگان این جشنواره با آنکه شرایط هنری در افغانستان را ناامید کننده توصیف کردند، اما به ادامهٔ کارهای هنری هنرمندان افغان در بیرون از کشور تاکید کردند.
سهیل صفدری، یکی از همانگ کنندگان این جشنواره، گفت: “امروزه شما در جریان هستید که دروازه های مکتب به روی دختران بسته است کسی نمی‌تواند موسیقی بنوازد یعنی تمام دروازه های امید بسته است اما ما که بیرون از کشور زندگی می‌کنیم دل ما برای وطن می‌تپد و باید این فرهنگ را در بیرون از کشور زنده نگهداریم.”
هنرمندان افغان گفتند، حالا که از انجام هرگونه فعالیت هنری در داخل افغانستان نا امید شده اند، مسوولیت دارند به تعهد شان در قبال فرهنگ و هنر افغانستان در بیرون از کشور عمل کنند.
مرتضی بایقرا، هنر پیشه تیاتر و سینما گفت: ” این شرایط بسیار دوام نمی کند مثل از این بسیار گرمی و سردی آمده و چیزی از خود نمانده و از بین رفته هنرمندان همیشه میتوانند کار کنند و اینها مانع هنرمندان شده نمیتوانند چون هنرمند مانند یک شمع و یک چراغ در خانه است اگر یک کشور هر قدر مجلل باشد بدون هنر و هنرمند باز هم تاریک است.”
استاد مجید سپند، ستار نواز مشهور افغانستان، از هنرمندان افغان در بیرون از افغانستان خوست تا برای ایجاد همبستگی در جامعهٔ افغانستان متحدانه مبارزه کنند.
او گفت: “وقتی هنرمندان یک الگو می‌شوند در یک جامعه و اکنون اتحاد می‌کنند این یک الگو می شود برای کلکتیف های دیگر جامعه که اتفاق کنند و متحد شوند و با هم کار کنند.”
فعالیت های هنری و موسیقی که در ۲۰ سال نظام جمهوریت درافغانستان دوره شگوفایی خود را سپری کرد، با شروع حاکمیت مجدد طالبان دوباره ممنوع و خلاف شریعت اسلام خوانده شد. حالا هنرمندان افغان در بیرون از کشور تلاش دارند، روح تازه ای در بدنه‌ای هنر و موسیقی افغانستان بدمند.
هنرمندان افغان در این جشنواره گفتند، حالا که از انجام هرگونه فعالیت هنری در داخل افغانستان نا امید شده اند، مسوولیت دارند به تعهد شان در قبال فرهنگ و هنر افغانستان در بیرون از کشور عمل کنند.

هنرمندان افغان در این جشنواره گفتند، حالا که از انجام هرگونه فعالیت هنری در داخل افغانستان نا امید شده اند، مسوولیت دارند به تعهد شان در قبال فرهنگ و هنر افغانستان در بیرون از کشور عمل کنند.

منبع

Be the first to comment on "استاد مهوش لقب ‘مادر موسیقی افغانستان’ را دریافت کرد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*