اشتراک نزدیک به ۱۰۰۰ تن در آزمون انستیتوت افغان-کوریا

نزدیک به یک‌هزار تن در آزمون انستیتوت افغان-کوریا شرکت کرده‌اند.

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که از این میان، کم‌تر از شش‌صد تن در بخش‌ آموزش‌های فنی و حرفه‌یی در هفت رشته پذیرفته خواهند شد.

عبدالواحد فایز، رییس انکشاف مهارت‌های وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «وقتی‌که فارغ می‌شوند اکثرشان در موسسات دولتی و غیر دولتی جذب استند. اما کسانی که جذب نیستند، اکثر شان در بازار شامل شخصی شان می‌شوند. کسی که از اینجا فارغ شده بی‌کاری آن‌ها بسیار کم است.»

مسوولان انستیتیوت افغان-کوریا می‌گویند که رشته‌های حرفه‌یی و فنی در این مرکز به دانش‌جویان برای یک سال به گونه‌ی عملی و نظری آموزش داده خواهد شد.

سمیع الله ماهر، استاد انستیتیوت آموزش‌های فنی و حرفه‌یی افغان_کوریا، گفت: «ما شاگردانی را می‌گیریم که فارغ صنف دوازدهم باشد، و ما بیش‌تر از یک‌هزار نفر را ثبت نام کردیم که از این جمع در حدود ۶۰۰ نفر آن را که در امتحان رقابتی کامیاب شده باشند در هفت دیپارتمنت جذب می‌کنیم.»

شماری از شرکت کنندگان در این آزمون می‌گویند که علاقمند آموزش حرفه هستند تا پس از آموزش وارد بازار کار شوند.

عبدالقدیر، دانشجو، گفت: «سه هفته آمادگی گرفتم، رشته‌ی علاقه‌ام کمپیوتر ساینس است، و سوالات هم خیلی آسان است، ان‌شاءالله کامیاب می‌شوم بخیر.»

مصطفی صدیقی دانشجو دیگر، گفت: «در بخش کمپیوتر از صفر شروع می‌کند تا ختم کمپیوتر. شش ما بالای ما عملی و نظری تمرین می‌کنند و کار می‌کنند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت کار و امور اجتماعی، انستیتیوت آموزش‌های فنی و حرفه‌یی افغان_کوریا در سال ۲۰۰۴ میلادی به فعالیت‌هایش آغاز کرد و هر سال این مرکز در بخش‌های کمپیوتر، زبان انگلیسی، ترمیم موتر، ساختمانی، نلدوانی، ولدنگ و برق صدها دانشجو را آموزش می‌دهد.

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published.


*