اشرف‌ غنی: تا آخرین لحظه آمار دقیق نیروهای امنیتی و کارمندان معارف را نمی‌‌دانستیم

1
1

اشرف‌ غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که دولت قبلی تا آخرین لحظه آمار دقیق نیروهای پولیس، مکاتب و معلمان وزارت معارف را نمی‌دانست.

غنی امریکا و سازمان ملل را متهم کرد که آنها مانع دیجیتال‌سازی نهادهای دولتی شدند و عامل اصلی فساد بودند.

اشرف‌غنی در هفدهمین سلسله گفت‌وگوها با داوود جنبش، درباره افغانستان گفت که امریکا یک میلیارد دالر برای کمپیوترسازی سیستم نهادهای امنیتی اختصاص داده بود، اما تا آخرین لحظه سیستم براساس کاغذ استوار بود.

رئیس‌جمهور پیشین افزود: «ما تا آخر نمی‌فهمیدیم که در وزارت داخله چند پولیس وجود دارد.»

او از فساد گسترده در نهادهای امنیتی سخن زد و گفت که «مصارف هنگفت صورت می‌گرفت اما پول به جیب قراردادی‌های وزارت دفاع و اداره کمک‌های بین‌المللی امریکا می‌رفت.»

رئیس‌جمهور پیشین تأکید کرد که نیروهای امریکایی همه‌ساله وعده می‌سپردند که رقم دقیق نیروها را مشخص سازند، اما تا سال ۲۰۲۱ این کار صورت نگرفت.

غنی همچنان موجودیت «معلمان خیالی» و «مکاتب خیالی» را تأیید کرد. او گفت رقم کارمندان و مکاتب وزارت معارف، با شمار کسانی‌ که معاش می‌گرفتند، فرق داشت.

غنی همچنان از سازمان ملل متحد انتقاد کرد و گفت که ملل متحد مانع «دیجیتال‌سازی» انتخابات افغانستان شد.

رئیس‌جمهور پیشین گفت که در سال ۲۰۰۲ به سازمان ملل متحد پیشنهاد الکترونیک‌سازی انتخابات را دادند، اما سازمان ملل از انجام این کار امتناع ورزید و انتخابات را همواره سنتی پیش برد و این مسایلی دیگری را رقم زد.

آقای غنی گفت اقدامات پیشگیرانه و ناکارآمد سازمان ملل متحد منجر به بحران‌های سیاسی پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ شد.

او گفت که تصمیم داشت سازمان ملل را از افغانستان اخراج کند، اما ملل متحد جنگ‌سالاران را تحریک کرد و وی را چهره مخالف خارجی‌ها معرفی کرد.

رئیس‌جمهور پیشین مدعی شد که اگر طالبان به قدرت نمی‌رسیدند، حکومت تا دو هفته دیجیتالی می‌شد.

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published.


*