افزایش صادرات کشور در سال روان

افزایش صادرات

ریاست‌الوزرا در خبر نامه‌‌ای گفته است که صادرات کشور از اول حمل تا بیستم حوت سال روان هجری خورشیدی به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر می‌رسد که در مقایسه با سال گذشته ۶۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که برای بازرگانان و صادرکنندگان سهولت‌های بیش‌تر ایجاد خواهد کرد.

آخند زاده عبدالسلام جواد، سخنگویی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «بیش‌ترین واردات که ما داشتیم منسوجات کتان بوده از کشورهای مختلف مانند پاکستان و چین بوده و همچنان بیش‌ترین صادرات که ما داشتیم زغال‌سنگ میوه خشک جلغوزه و قالین بود.»

اداره ملی احصاییه می‌گوید که تنها در ماه دلو به ارزش بیش از ۱۷۶ میلیون دالر کالاهای داخلی به بیرون از کشور صادر شده‌اند، اما واردات در این ماه کم‌تر از ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که انتقال پول از بانک‌ها و بلند بودن تعرفه گمرکی از چالش‌های بزرگ در برابر بازرگانان در داد و گرفت استند.

محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره ملی احصاییه، گفت: «سکتور خصوصی و مردم افغانستان برنگشتن امانت‌ها و پول‌های شان که در بانک‌ها سکتور خصوصی بود تاحال بر نگشته است.»

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی صادرات افغانستان ۸۵۰ میلیون دالر می‌رسد.

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء در توییتر گفته است که صادرات افغانستان از اول حمل سال ۱۴۰۱ تا بیستم ماه حوت، به ۱۹۰۰ میلیون دالر افزایش یافته است. به گفته این ریاست، در سال ۱۴۰۰ میزان صادرات کشور ۸۵۰ میلیون دالر بوده است

منبع

Be the first to comment on "افزایش صادرات کشور در سال روان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*