اوچا: افغانستان با یک بحران انسانی پیچیده مواجه است

۸صبح، کابل: دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که با توجه به نابرابری‌ و آسیب‌پذیری‌های موجود از جمله فروپاشی نسبی خدمات اجتماعی و صحی، افغانستان با یک بحران انسانی پیچیده مواجه است.

اوچا روز سه‌شنبه، ۸ حوت با نشر گزارشی گفته که بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، چالش‌های افغانستان را که از دهه‌ها به ‌این‌سو درگیر جنگ است، تشدید می‌کند.

به گفته این نهاد، افغانستان در میان ۱۲ کشور جهان قرار دارد که تغییر شدید اقلیمی و رویدادهای طبیعی را تجربه می‌کند.

در گزارش اوچا آمده است: «تأثیرات تغییرات اقلیمی و بحران کمبود آب یک مشکل پیچیده برای افغانستان و مردم آن است که نزدیک به ۸۰ درصد آنان برای تأمین نیازهای روزانه خود به منابع طبیعی متکی هستند.»

به گفته این نهاد، زنان و دختران افغان با توجه به وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه توسط طالبان، بیش‌تر تحت تأثیر چالش‌های موجود در افغانستان قرار گرفته‌اند.

گفتنی است که نهادهای سازمان ملل متحد بارها از تأثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی بر زنده‌گی مردم افغانستان هشدار داده‌اند و خواستار کمک جامعه جهانی برای مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی در کشور شده‌اند‌.

در گزارش اوچا آمده است: «تأثیرات تغییرات اقلیمی و بحران کمبود آب یک مشکل پیچیده برای افغانستان و مردم آن است که نزدیک به ۸۰ درصد آنان برای تأمین نیازهای روزانه خود به منابع طبیعی متکی هستند.»

به گفته این نهاد، زنان و دختران افغان با توجه به وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه توسط طالبان، بیش‌تر تحت تأثیر چالش‌های موجود در افغانستان قرار گرفته‌اند.

گفتنی است که نهادهای سازمان ملل متحد بارها از تأثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی بر زنده‌گی مردم افغانستان هشدار داده‌اند و خواستار کمک جامعه جهانی برای مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی در کشور شده‌اند‌.

اما تسلط طالبان، افغانستان را از مذاکرات جهانی

منبع

Be the first to comment on "اوچا: افغانستان با یک بحران انسانی پیچیده مواجه است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*