شمار قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده به ۱۰۶ تن افزایش یافت

شمار قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده امریکا به ۱۰۶ نفر افزایش یافته است.

امدادگران همچنان در حال جستجوی قربانیان بیشتر این فاجعه استند.

این آتش سوزی حدود یک هفته پیش زمانی آغاز شد که نخست یک جنگل آتش گرفت و سپس آتش سوزی گسترش یافت و به شهر لاهانیا رسید.

مقام ها گفته اند که سگ های آموزش دیده در شهر تاریخی لاهانیا تا کنون ۳۲ درصد از محل آتش سوزی را جستجو کرده اند.

والی ایالت هاوایی هشدار داده که ممکن است اجساد بیشتر این آتش سوزی یافت شود.

این بدترین آتش سوزی است که در بیش از یک قرن گذشته در ایالات متحده امریکا رخ داده است.

شمار قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده امریکا به ۱۰۶ نفر افزایش یافته است.

امدادگران همچنان در حال جستجوی قربانیان بیشتر این فاجعه استند.

این آتش سوزی حدود یک هفته پیش زمانی آغاز شد که نخست یک جنگل آتش گرفت و سپس آتش سوزی گسترش یافت و به شهر لاهانیا رسید.

مقام ها گفته اند که سگ های آموزش دیده در شهر تاریخی لاهانیا تا کنون ۳۲ درصد از محل آتش سوزی را جستجو کرده اند.

والی ایالت هاوایی هشدار داده که ممکن است اجساد بیشتر این آتش سوزی یافت شود.

این بدترین آتش سوزی است که در بیش از یک قرن گذشته در ایالات متحده امریکا رخ داده است.

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published.


*