انتقاد بازرگانان از توقف موترهای شان در گذرگاه سالنگ

بازرگانان

شماری از بازرگانان میوه و سبزی از توقف موتر‌های صادراتی و ترانزیتی‌شان در مسیر سالنگ‌ها انتقاد می‌کنند.

بازرگانان می‌گویند که در یک هفته اخیر، بیش از یک‌صد موتر میوه و سبزی به علت توقف در مسیر سالنگ فاسد شده‌اند.

عبدالغفور ناصری، رییس شورای عمومی مارکیت میوه و سبزی، گفت: «تقاضای ما از حکومت این است که برای موتر‌های تاجران میوه و سبزیجات یک لین جداگانه بسازد که دایم الوقت بتوانند عبور بکنند. و موتر‌های ما متوقف نشود. تاجران ما بسیار متضرر شده‌اند هر تاجر ما نیمی از سرمایه خود را ضرر کرده‌اند.»

طلا محمد غفوری، بازرگان، گفت: « خلص برایتان بگویم که برخی موترهای بدون نوبت می‌روند مثل حکومت جمهوریت فکر کنم که شاید یک تعدادی باشد، و مقامات بلند خبر نباشند. موتر‌های که پول می‌دهند آنان را اجازه می‌دهند و موتر‌های که در نوبت است چهار-پنج روز می‌شود که مال‌ها از بین رفته است.»

با این حال، اتاق زراعت و مالداری از مقام‌های امارت اسلامی می‌خواهد که موتر‌های صادراتی و ترانزیتی میوه و سبزی را اجازه عبور بدهد.

میرویس ناصری، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «پیشنهاد ما این است که صدای تاجر را بشنوند، موتر رومی موتر بامیه، موتر کچالو و پیاز را در پهلوی آهن، چوب و زغال‌سنگ‌ ایستاد نکنند، چرا که این فاسد می‌شود. تاجران متضرر شدند. در چندین جای متوقف شده‌اند. مثلی که قبلاً شهرداری را یاد کردند. شهرداری هم یک پاتک شده‌اند برای تاجران ما.»

با تلاش‌های زیاد، نتوانستیم دیدگاه وزارت فواید عامه را در این باره داشته باشیم.

بربنیاد اطلاعات اتاق زراعت و مالداری بیش از ۲۰۰ هزار نفر بگونه مستقیم و غیر مستقیم در بخش میوه و سبزی در افغانستان فعالیت دارند.

منبع

Be the first to comment on "انتقاد بازرگانان از توقف موترهای شان در گذرگاه سالنگ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*