رادیو صدای بانوان پس از هفت روز توقف نشرات خود را در بدخشان از سر گرفت

رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان که هفت روز پیش به دلیل پخش موسیقی، از سوی مسولین اطلاعات و فرهنگ و متوقف شده بود دوباره به نشرات آغاز کرد.

سید محب الله سیدی، نماینده کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان در ولایت بدخشان روزپنجشنبه، هفدهم حمل از آغاز دوباره فعالیت رادیو صدای بانوان در این ولایت خبر داده‌اند.

رادیو صدای بانوان روزشنبه، دوازدهم حمل از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان متوقف گردید. مسوولان اطلاعات و فرهنگ علت توقف فعالیت این رسانه را پخش موسیقی گفته و تاکید کرد این رسانه خلاف پالیسی عمل کرده است.

در همین حال ناجیه سروش، صاحب امتیاز رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان پس از آغاز نشران این رسانه از همکاری های کمیته مصوونیت خبرنگاران ابراز قدردانی نموده و پخش موسیقی در این رسانه را مشکلات تخنیکی ذکر کرده است.

گفتنی است که سازمان عفو بین الملل نیز توقف رادیو صدای بانوان در بدخشان را نکوهش کرده به دلیل سرپیچی از حقوق بشر و زنان حسابده است.

رادیو صدای بانوان در سال ۱۳۹۳ در شهر فیض آباد روی موج ۸۹.۹ اف.ام آغاز به فعالیت نمود و یکی از دو رسانه در بدخشان است که از سوی زنان اداره می شود.

این در حالی که فعالیت رسانه‌ها در کشور پس از رویکار آمدن امارت گونه چشمگیر کاهش پیدا کرده که بر اساس گزارش‌ها فعالیت حدود ۴۸ درصد سانه‌های شنیداری در کشور متوقف شده است.

منبع

گفتنی است که سازمان عفو بین الملل نیز توقف رادیو صدای بانوان در بدخشان را نکوهش کرده به دلیل سرپیچی از حقوق بشر و زنان حسابده است.

رادیو صدای بانوان در سال ۱۳۹۳ در شهر فیض آباد روی موج ۸۹.۹ اف.ام آغاز به فعالیت نمود و یکی از دو رسانه در بدخشان است که از سوی زنان اداره می شود.

این در حالی که فعالیت رسانه‌ها در کشور پس از رویکار آمدن امارت گونه چشمگیر کاهش پیدا کرده که بر اساس گزارش‌ها فعالیت حدود ۴۸ درصد سانه‌های شنیداری در کشور متوقف شده است.

Be the first to comment on "رادیو صدای بانوان پس از هفت روز توقف نشرات خود را در بدخشان از سر گرفت"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*