در چهار هفتهٔ گذشته ۱۰۰ مهاجر در بحیرهٔ مدیترانه غرق یا ناپدید شده اند

ادارۀ مهاجرت ملل متحد امروز ۲۹ جنوری (نهم دلو) گفت که از آغاز سال جاری به اینسو حدود ۱۰۰مهاجر در آب‌های بحیرهٔ مدیترانه غرق یا ناپدید شده اند.

سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که این رقم درمقایسه با ارقام ثبت شدۀ سال گذشته بیش از دوبرابرافزایش تلفات را نشان می‌دهد.

امی پاپ، رییس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت در نشست افریقا-ایتالیا که در شهر روم برگزار شده و رهبران ده‌ها کشور افریقایی و مقامات اتحادیۀ اروپا در آن اشتراک داشتند، این ارقام را ارایه کرد.

هدف از این نشست بحث در مورد روابط اقتصادی و راه های رسیدگی به مهاجرت غیرقانونی به اروپا بود.

پاپ گفت: “رقم تازۀ مرگ و میر و ناپدید شدن‌ها یاد آورندۀ آشکار در این مورد است که رسیدگی همه جانبه که شامل مسیرهای مصوون و منظم باشد… یگانه راه حلی است که مهاجران و دولت‌ها به گونۀ مشابه از آن سود خواهند برد.”

پروژۀ مهاجران ناپدید شدۀ سازمان جهانی مهاجرت دریافته است که سال گذشته در بحیرهٔ مدیترانه ۳۰۴۱ پناهجو جان باخته یا ناپدید شده بودند. رقم پناهجویان کشته شده یا ناپدید شده در این مسیر در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۴۱۱ نفر بود.

در اوایل ماه جاری، حدود ۴۰ مهاجر تونسی پس از آن ناپدید شدند که کشتی حامل شان به مقصد سواحل ایتالیا حرکت کرد اما به مقصد نرسید.

در گذشته، لیبیا مرکز عمدۀ مهاجرینی بود که از فقر و جنگ فرار کرده و از طریق بحیرهٔ مدیترانه به سوی اروپا می‌رفتند، اما اکنون تونس به این مرکز مبدل شده است.

ادارۀ مهاجرت ملل متحد امروز ۲۹ جنوری (نهم دلو) گفت که از آغاز سال جاری به اینسو حدود ۱۰۰مهاجر در آب‌های بحیرهٔ مدیترانه غرق یا ناپدید شده اند.

سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که این رقم درمقایسه با ارقام ثبت شدۀ سال گذشته بیش از دوبرابرافزایش تلفات را نشان می‌دهد.

امی پاپ، رییس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت در نشست افریقا-ایتالیا که در شهر روم برگزار شده و رهبران ده‌ها کشور افریقایی و مقامات اتحادیۀ اروپا در آن اشتراک داشتند، این ارقام را ارایه کرد.

هدف از این نشست بحث در مورد روابط اقتصادی و راه های رسیدگی به مهاجرت غیرقانونی به اروپا بود.

پاپ گفت: “رقم تازۀ مرگ و میر و ناپدید شدن‌ها یاد آورندۀ آشکار در این مورد است که رسیدگی همه جانبه که شامل مسیرهای مصوون و منظم باشد… یگانه راه حلی است که مهاجران و دولت‌ها به گونۀ مشابه از آن سود خواهند برد.”

پروژۀ مهاجران ناپدید شدۀ سازمان جهانی مهاجرت دریافته است که سال گذشته در بحیرهٔ مدیترانه ۳۰۴۱ پناهجو جان باخته یا ناپدید شده بودند. رقم پناهجویان کشته شده یا ناپدید شده در این مسیر در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۴۱۱ نفر بود.

منبع

Be the first to comment on "در چهار هفتهٔ گذشته ۱۰۰ مهاجر در بحیرهٔ مدیترانه غرق یا ناپدید شده اند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*