گوترش: کشورها محیط امن برای خبرنگاران ایجاد کنند

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورها باید محیط امن برای خبرنگاران ایجاد کنند تا آنان بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

گوترش روز چهارشنبه، ۱ نوامبر، با نشر پیامی در برگه ایکس نوشته است که آزار و اذیت خبرنگاران، به‌ویژه زنان، به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن آن‌ها استفاده می‌شود.

او افزوده است: «من از همه کشورها می‌خواهم که محیط امنی را برای آن‌ها فراهم کنند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند و کسانی را که علیه آن‌ها مرتکب جنایت می‌شوند، به دست عدالت بسپارند.»

فشار طالبان بر رسانه‌ها سبب شده است تا خبرنگاران زیر پرچم این گروه به خودسانسوری شدید رو بیاورند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورها باید محیط امن برای خبرنگاران ایجاد کنند تا آنان بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

گوترش روز چهارشنبه، ۱ نوامبر، با نشر پیامی در برگه ایکس نوشته است که آزار و اذیت خبرنگاران، به‌ویژه زنان، به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن آن‌ها استفاده می‌شود.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورها باید محیط امن برای خبرنگاران ایجاد کنند تا آنان بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

او افزوده است: «من از همه کشورها می‌خواهم که محیط امنی را برای آن‌ها فراهم کنند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند و کسانی را که علیه آن‌ها مرتکب جنایت می‌شوند، به دست عدالت بسپارند.»

فشار طالبان بر رسانه‌ها سبب شده است تا خبرنگاران زیر پرچم این گروه به خودسانسوری شدید رو بیاورند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورها باید محیط امن برای خبرنگاران ایجاد کنند تا آنان بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

دبیرکل سازمان ملل متحد، برای دومین دوره به همین سمت انتخاب شد و در سخنانی وعده داد که اولویتش کمک به مقابله با بیماری کرونا و بازگردادن جهان به شرایطی عادی است.

آقای گوترش تنها نامزد ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد بود و هیچ نامزد دیگر ی برای کسب این سمت با او رقابت نکرد.

وی شهروند پرتغال است و از سوی همین کشور برای تصدی این سمت نامزد و به شورای امنیت معرفی شده بود.

دوره اول خدمت آقای گوترش در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و دوره کنونی، از ژانویه ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۶، به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت.

منبع

Be the first to comment on "گوترش: کشورها محیط امن برای خبرنگاران ایجاد کنند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*