علاقه‌مندی سرمایه‌گذار بریتانیایی برای سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با آنتونی رد، یکی از سرمایه‌گذاران بریتانیایی درباره فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان، فراهم بودن زمینه مناسب و امنیت سرتاسری کشور به منظور جلب و جذب شرکت‌های خارجی در افغانستان گفتگو کرده است.

وزارت معادن و پترولیم گفته است که در این دیدار سرمایه‌گذار برتیانیایی علاقه‌مندی‌اش را جهت سرمایه‌گذاری روی معادن این کشور ابراز نموده است.

او همچنان وعده سپرده که در ایجاد سهولت‌های بیشتر به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در افغانستان همکاری خواهد کرد.

درهمین حال، آقای دلاور از همکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان نیز تعهد کرده است.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با آنتونی رد، یکی از سرمایه‌گذاران بریتانیایی درباره فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان، فراهم بودن زمینه مناسب و امنیت سرتاسری کشور به منظور جلب و جذب شرکت‌های خارجی در افغانستان گفتگو کرده است.

وزارت معادن و پترولیم گفته است که در این دیدار سرمایه‌گذار برتیانیایی علاقه‌مندی‌اش را جهت سرمایه‌گذاری روی معادن این کشور ابراز نموده است.

او همچنان وعده سپرده که در ایجاد سهولت‌های بیشتر به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در افغانستان همکاری خواهد کرد.

درهمین حال، آقای دلاور از همکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان نیز تعهد کرده است.

وزارت معادن و پترولیم گفته است که در این دیدار سرمایه‌گذار برتیانیایی علاقه‌مندی‌اش را جهت سرمایه‌گذاری روی معادن این کشور ابراز نموده است.

او همچنان وعده سپرده که در ایجاد سهولت‌های بیشتر به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در افغانستان همکاری خواهد کرد.

درهمین حال، آقای دلاور از همکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان نیز تعهد کرده است.

منبع

Be the first to comment on "علاقه‌مندی سرمایه‌گذار بریتانیایی برای سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*