رسم و رواج‌های جالب مراسم عروسی مسلمانان بلغاریا

مسلمانان بخش‌های روستایی بلغاریا با وصف محدودیت‌های حکومت‌های کمونستی آن کشور، رسم و رواج‌های ویژۀ شان را زنده نگه‌داشته اند که که یکی از این رسوم، آرایش صورت عروسان با رنگ سفید است.

ایسیل گیرووا، ۲۴ ساله، در حالی که صورتش با کریم سفید رنگ پوشانده شده و با نگینه‌هایی آراسته شده بود، به عقد نکاح احمد گیلووف، ۲۳ ساله، در آمد. این مراسم ویژۀ سنتی رایج بین مسلمان بلغاریا به نام “پوماکس” یاد می‌شود.

ایسیل گیرووا می‌گوید: “میک اپ (آرایش) گیلینا که یک نوع میک اپ مخصوص عروسان است، حدود دو ساعت را در بر می‌گیرد و نگینه‌های رنگارنگ و چیزهای دیگر به صورت عروس اضافه می‌شود.”

ایسیل در یک ساحۀ دور افتادۀ کوهستانی در جنوب غرب بلغاریا زندگی می‌کند، محلی که مراسم عروسی در آن مانند ایام قدیم، برای دو روز تجلیل می‌شود.

برگزاری چنین مراسم در زمان حکومت‌های کمونستی و زمانی که بلغاریا از سوی اتحاد جماهیر شوروی پیشین حمایت می‌شد، تحریم شده بود، اما با رویکار آمدن حکومت‌های جدید پس از سال ۱۹۹۰، دوباره احیا شد.

به گفته ایسیل گیرووا، روز اول مراسم عروسی مخصوص داماد، مهمانان، دوستان و خانواده اش است که خانوادۀ عروس برای شان غذا تهیه می‌کند و روز دوم برای عروس و دوستان و خانوادۀ عروس اختصاص دارد.

نقاشی کردن چهرۀ عروس در ختم روز دوم بخش مهم این مراسم است که تمام مردم قریه در آن سهم گرفته و با داماد و عروس رقص و پایکوبی می‌کنند.

آرایش ویژۀ صورت عروس در یک محل خصوصی و به دور از چشم داماد و خانواده اش، انجام می‌شود.

اقلیت مسلمان پوماکس بلغاریا در کوه های رودوپ آنکشور زندگی می‌کند و جمعیت آنان بین ۱۶۰ هزار تا ۲۴۰ هزار نفر تخمین شده است.

منبع

Be the first to comment on "رسم و رواج‌های جالب مراسم عروسی مسلمانان بلغاریا"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*