تاجیکستان می‌گوید خطر نفوذ افراط ‌گرایی از افغانستان در حال افزایش است

4
2

رئیس مجلس ملی تاجیکستان ادعا کرده که خطر نفوذ افراط گرایی از افغانستان به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، رستم امامعلی در نشست روسای پارلمان کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در پایتخت قزاقستان افزود که شمار مدارس دینی در افغانستان افزایش یافته است.

او گفت: « خطر سرایت ایدیولوژی مخرب رادیکالیزم مذهبی به کشورهای ما در حال افزایش است. تا کنون بیش از یک هزار مدرسه دینی در افغانستان ایجاد شده است که بیشتر آنها در ولایات هم مرز با جنوب کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی قرار دارند.»

امامعلی ادعا کرد که در این مدارس، افراد آموزش‌های انتحاری می‌بینند و ادامه این وضعیت در افغانستان می‌تواند پیامدهای منفی درازمدتی برای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی داشته باشد.

وی تاکید کرد که وضعیت در افغانستان همچنان دشوار است و هیچ پیشرفت واقعی مشاهده نشده است و این کشور بار دیگر به محل پرورش تروریزم تبدیل شده است.

به گفته وی، ده ها گروه افراطی و تروریستی در حال تقویت مواضع خود در خاک افغانستان هستند و کشت و تولید مواد مخدر افغانستان از جمله مواد مخدر مصنوعی رو به افزایش است.

این در حالی است که امارت اسلامی حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید نموده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه امنیت کشورهای دیگر استفاده صورت گیرد.

امارت اسلامی همچنان گفته که کشت و تولید مواد مخدر را نزدیک به صفر رسانده است.

منبع

Be the first to comment on "تاجیکستان می‌گوید خطر نفوذ افراط ‌گرایی از افغانستان در حال افزایش است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*