اداره ملی احصائیه: دریک ماه گذشته برای ۳۰۰ هزار تن تذکره برقی توزیع شده است

اداره ملی احصائیه و معلومات روز چهارشنبه (۲حوت) گفته که از طریق ۷۶ مرکز توزیع تذکره برقی و آسان خدمت در سراسر کشور، توانسته در ماه دلو سال روان برای ۳۰۰ هزار تن از شهروندان کشور تذکره برقی توزیع نماید.

این اداره در شبکه ایکس خود نگاشته است که، بیش‌ترین تذکره‌های توزیع‌شده برقی در این ماه، در ولایت کابل بوده که برای ۶۰ هزار تن توزیع گردیده است.

به گفته این اداره، پس از کابل، در ولایت‌های هرات نزدیک به ۳۰ هزار، بلخ ۱۸ هزار، ننگرهار نزدیک به ۱۵ هزار و در کندهار نزدیک به ۱۴ هزار تذکره برقی به شهروندان توزیع شده است.

هم‌چنان، در این ماه در سراسر کشور برای بیش از ۱۰ هزار تن، خدمات پس از توزیع تذکره برقی که شامل تجدید معلومات، اصلاح معلومات، ثبت (ازدواج، انحلال ازدواج، تولد) و مثنی می‌باشد، ارایه شده است.

اداره ملی احصائیه و معلومات روز چهارشنبه (۲حوت) گفته که از طریق ۷۶ مرکز توزیع و آسان خدمت در سراسر کشور، توانسته در ماه دلو سال روان برای ۳۰۰ هزار تن از شهروندان کشور توزیع نماید.

این اداره در شبکه ایکس خود نگاشته است که، بیش‌ترین تذکره‌های توزیع‌شده برقی در این ماه، در ولایت کابل بوده که برای ۶۰ هزار تن توزیع گردیده است.

به گفته این اداره، پس از کابل، در ولایت‌های هرات نزدیک به ۳۰ هزار، بلخ ۱۸ هزار، ننگرهار نزدیک به ۱۵ هزار و در کندهار نزدیک به ۱۴ هزار تذکره برقی به شهروندان توزیع شده است.

هم‌چنان، در این ماه در سراسر کشور برای بیش از ۱۰ هزار تن، خدمات پس از توزیع تذکره برقی که شامل تجدید معلومات، اصلاح معلومات، ثبت (ازدواج، انحلال ازدواج، تولد) و مثنی می‌باشد، ارایه شده است.

اداره ملی احصائیه و معلومات روز چهارشنبه (۲حوت) گفته که از طریق ۷۶ مرکز توزیع تذکره برقی و آسان خدمت در سراسر کشور، توانسته در ماه دلو سال روان برای ۳۰۰ هزار تن از شهروندان کشور توزیع نماید.

این اداره در شبکه ایکس خود نگاشته است که، بیش‌ترین تذکره‌های توزیع‌شده برقی در این ماه، در ولایت کابل بوده که برای ۶۰ هزار تن توزیع گردیده است.

به گفته این اداره، پس از کابل، در ولایت‌های هرات نزدیک به ۳۰ هزار، بلخ ۱۸ هزار، ننگرهار نزدیک به ۱۵ هزار و در کندهار نزدیک به ۱۴ هزار تذکره برقی به شهروندان توزیع شده است.

هم‌چنان، در این ماه در سراسر کشور برای بیش از ۱۰ هزار تن، خدمات پس از توزیع تذکره برقی که شامل تجدید معلومات، اصلاح معلومات، ثبت (ازدواج، انحلال ازدواج، تولد) و مثنی می‌باشد، ارایه شده است.

منبع

Be the first to comment on "اداره ملی احصائیه: دریک ماه گذشته برای ۳۰۰ هزار تن تذکره برقی توزیع شده است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*