تروریستان داعشی همه جنایت کاران خارجی هستند که برای  اجندا ضد اسلام به افغانستان فرستاده میشوند

اگر نگاه کوتاه به تاسیس گروه ضد اسلام بنام داعش صورت گیرد این به اثبات میرسد که این گروه فقط یک هدف دارد وآن به شهادت رسانیدن مسلمانان وضد ترقی و پیشرفت در کشور های اسلامی میباشند.
اگر نگاه کوتاه به تاسیس گروه ضد اسلام بنام داعش صورت گیرد این به اثبات میرسد که این گروه فقط یک هدف دارد وآن به شهادت رسانیدن مسلمانان وضد ترقی و پیشرفت در کشور های اسلامی میباشند.

اگر نگاه کوتاه به تاسیس گروه ضد اسلام بنام داعش صورت گیرد این به اثبات میرسد که این گروه فقط یک هدف دارد وآن به شهادت رسانیدن مسلمانان وضد ترقی و پیشرفت در کشور های اسلامی میباشند. درین اواخر تمام تروریستان که در افغانستان مردم ملکی را به قتل رسانیدند همه اتباع کشور های دیگر بودند. در تاریخ معاصر جهان، جهاد در افغانستان از تمام کشورهای دیگر اسلامی پیشینه درازی دارد  و امروز اتباع کشور های خارجی که در کشور های خود جاه ندارد زیر عنوان جهاد پروژه قتل شهروندان افغان را به پیش می برد. اصل و منهج خشونت که داعش مرتکب میشود در میان افغان ها مردود است و آنرا غیر اسلامی، غیر افغانی، و غیر انسانی میداند.

هیچ افغان واقعی ومسلمان واقعی از این گروه خوارج حمایت نمیکند. این پدیده شوم باید از خود کش های تاجیکستانی، اوزبیکستانی وعرب منحیث مواد سوخت برای رسید به اهداف شوم و شیطانی خود استفاده نمایند. اگر به چندین حمله اخیر این گروه خوارج نظر بیا ندازید، میبینید که عوامل همه آنها، سگ های خارجی خوارج اند.

درین هیچ شک  و شبه وجود ندارد که اکثریت قربانیان حملات تروریستی داعش مردم ملکی مخصوصا أطفال مکاتب و شهروندان عادی أفغانستان هستند. آما اکثریت این جوانان خود کش خارجی که افغان ها را به شهادت میرساند خود قربانی کذب بزرگ قرن بنام داعش شده اند.

داعش جال شکار خود را بر جوانان تاجکستانی که در جستجوی دین استند هموار نموده

جوانان تاجکستانی که برای سالهای متمادی از دین محروم شده بودند و در یک خلا عقیده تی زنده گی میکردند، حالا برای مملو کردن این خلا به فضای مجازی رو آورده اند تا به منابع دینی چنگ بزنند، ولی غافل از اینکه طعمه گرگ های داعشی که در لباس مؤمنین و موحدین در کمین نشسته اند، میشوند. داعش از این جوانان تاجکستانی پاک نفس منحیث مواد سوخت برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده مینماید و این جوانان سرگردان عقیدتی را برای کشتن مسلمانان و حمله به مقدسات و شعأر اسلامی مغزشوئی مینمایند. ای جوان تاجکستانی، برای رفع تشنگی عقیدتی خود به کتاب الهی ومنهج  نبوی رجوع کن، نه به سایت های و صفحات تبلیغاتی داعش که ترا در جنگ علیه اسلام جذب مینماید

امواج پرس – افغانستان

7 Comments on "تروریستان داعشی همه جنایت کاران خارجی هستند که برای  اجندا ضد اسلام به افغانستان فرستاده میشوند"

  1. زمانوم هدايت الله دي دننګرهار پوهنتون انجنيري پوهنځي څخه فارغ يم غواړم له تاسو سره کارياوظيفه وکړم نمبر ټليفون 0773663288

  2. I wanto start my education out side from Afghanistan.

  3. حوش هستم

Leave a comment

Your email address will not be published.


*