تشکل سیاسی و نظامی «جبهه متحد افغانستان» ضد طالبان در آمریکا اعلام موجودیت کرد

شماری از ژنرالان، سیاستمداران و اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان تشکل سیاسی و نظامی جدیدی را به نام «جبهه متحد افغانستان» در آمریکا ایجاد کردند.

این جبهه تحت رهبری سمیع سادات، ژنرال سه ستاره و فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان دیروز در ویرجنیای آمریکا اعلام موجودیت کرد. ژنرال سادات یک روز قبل از سقوط کابل به دست طالبان از سوی رئیس جمهور وقت، مسئول امنیت عمومی کابل تعیین شده بود.

آقای سادات در گردهمایی ایجاد این جبهه گفت که طالبان افغانستان را به «پایگاه امن تروریستان تبدیل کرده‌اند، صدها مدرسه مذهبی برای مغزشویی کودکان ایجاد کرده‌اند و ۵ میلیون نفر پس از بازگشت طالبان به قدرت از افغانستان فرار کرده‌اند».

او افزود: «ما در حال سازماندهی‌ای هستیم که دوباره کشورمان را به دست بیاوریم. متحد و زیر یک پرچم، فراگیر با همه اقلیت‌ها و حکومتی با قانون اساسی که توسط مردم انتخاب شده. ما حرکت سیاسی خود را ایجاد کرده‌ایم و خواهان یک حکومت قانونی و مشروع در افغانستان هستیم.»

او تاکید کرد که از طالبان می‌خواهد به صورت صلح‌آمیز به ایجاد یک دولت مشروع در افغانستان تن دهند.

منبع

Be the first to comment on "تشکل سیاسی و نظامی «جبهه متحد افغانستان» ضد طالبان در آمریکا اعلام موجودیت کرد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*