نگرانی زنان از به تعویق افتادن و کاهش حقوق آموزگاری

برخی از آموزگاران زن در پایتخت گفته‌اند که نگران به تعویق افتادن روند پرداخت و کاهش حقوق شان از سوی وزارت معارف هستند.

آموزگاران زن از امارت اسلامی خواسته‌اند تا در تصمیم کاهش حقوق آموزگاران زن بازنگری کند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح شده‌اند که نامه‌ای به امضای سرپرست وزارت معارف در رسانه‌ها دست بدست می‌شود و در آن وزارت معارف از وزارت مالیه خواسته است تا روشن شدن حکم کسر معاش کارمندان زن به پنج هزار افغانی، روند پرداخت حقوق آموزگاران زن را به حالت تعلیق درآورد.

اما امارت اسلامی در باره تعویق تاییدی این نامه تا کنون چیزی نگفته است.

راضیه که بیش از هجده سال عمرش را صرف خدمت در بخش آموزش و پرورش کرده و سرپرستی هفت عضو خانواده خود را به دوش دارد، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته است که از ۹هزار تنخواه، بیشتر از ۵هزار آن را در کرایه خانه و صرفیه آب و برق هزینه می‌کرد و اکنون که به شدت نگران است.

راضیه افزود: «خواست ما از دولت امارت اسلامی همین است که معاش استادانی که در حال وظیفه هستند، برحال سهتند و داکترانی که در شفاخانه‌ها مشغول کار هستند،  را لطفاً کم نکند. در این دو سه سال ما توانستیم روی پا ایستاد باشیم، اگر از این هم کم‌تر شود، زیاد برای ما مشکل می‌شود.»

برخی دیگر از آموزگاران زن نیز از کاهش و به تعلیق در آمدن روند پرداخت حقوق شان از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده می گویند که در حال حاضر با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو هستند.

جمیله یکی دیگر از آموزگاران زن گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این تعویق است که در این سال‌ها که با همه مشکلات به وظیفه حاضر شدیم، خدمت به اولاد وطن کردیم، با معاش که می‌گرفتیم، با بسیار مشکلات زندگی خود را پیش می بردیم. خواست ما این است که اگر اضافه نشد، کم هم نشود.»

طاهره آموزگار دیگر گفت: «خبری که داد‌ه‌اند، ان‌شاءالله خبر درست نباشد و تصمیمشان را تغییر بدهند. ما به معاش سابق خود بمانیم، اگر امتیازات ما را اضافه کنند که بسیار خوب است، اگرنه کم هم نسازند.»

هرچند بعد از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، حضور کارمندان زن در برخی از اداره‌های حکومتی ممنوع شد؛ اما معاش آنان از سوی حکومت پرداخت می‌شود.

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published.


*