افزایش بیماری های تنفسی در سرما

مسوولان بهداشتی فاریاب می‌گویند که با سرد شدن کم‌پیشینه هوا، روزانه تا شش‌صد تن از بیماران تنفسی به شفاخانه ولایتی این ولایت مراجعه می‌کنند.

عجب ‌خان حمیدی، رییس صحت عامه فاریاب گفت: «ما به تمام کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها هدایت دادیم که تمام داکتران نوکریوال بالای وظیفه‌های شان باشند و خدمت به مردم شود که خدا نخواسته ما شاهد این نباشیم که مریض ما بدون اینکه عرضه خدمات برای شود فوت بکند.»

در همین حال، شماری از باشندگان فاریاب می‌گویند که به علت نبود مرکزهای درمانی در ولسوالی با دشواری، بیماران خود را به شهر میمنه می‌رسانند.

خدای‌داد باشنده ولسوالی بلچراغ فاریاب می‌گوید که کودک‌اش را برای درمان به شفاخانه ولایتی این ولایت آورده است.

او می‌افزاید که کودک‌اش به علت سردی هوا به بیماری تنفسی مبتلا شده است.

خدای‌داد به طلوع‌نیوز گفت: «برف بود، کوچه‌ها یخبندان بود موتر نمی‌توانست برود، ما طفل ما را یک دو بار پیش داکترهای شخصی مراجعه کردیم هیچ نتیجه نگرفتیم، او را آوردیم اینجا بستر کردیم و حالت‌اش خیلی وخیم بود.»

سلطان رحمانی، بیماردار گفت: «در این هوای سرد، ما بسیار غریب مردم استیم، هیچ چیزی نداریم از همین خاطر به اینجا اطفال خود را می‌آوریم.»

امیده، بیماردار گفت: «از مسوولان می‌خواهیم که برای مریضان دوا فراهم کنند، مردها بیکار استند، از یک سو خشک‌سالی است و حالی هم زمستان است مردان کار کرده نمی‌توانند.»

از سویی هم، پزشکان در شفاخانه ولایتی فاریاب می‌گویند که افزون بر سردی هوا، تغذیه نامناسب سبب تشدید بیماری‌های تنفسی می‌شود.

فواد معصومی، پزشک گفت: «سطح اقتصاد خانواده‌ها بسیار زیاد پایان است، سطح تعلیمات صحی شان بسیار پایان است.»

حشمت فیض، پزشک گفت: «بعد از اینکه جبهه سرد گذشت راه‌های ولسوالی‌ها باز شد باز تعداد مریضان ما بیشتر شدند.»

این در حالی‌ست که بخش‌های گوناگون کشور در هفته‌های پسین گواه سردی کم‌پیشینه بوده‌اند.

منبع

Be the first to comment on "افزایش بیماری های تنفسی در سرما"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*