تنوع عامل زیبایی افغانستان

تنوع

زیبایی افغانستان در تنوع آن است. همپذیری درهمه ابعاد آن مهم است

تنوع قومی در افغانستان به زیبایی افغانستان افزوده 

افغانستان کشوری که دارای فرهنگ‌های گونه‌گون است.

منبع

1 Comment on "تنوع عامل زیبایی افغانستان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*