تهدید واقعی گروه داعش خراسان

46
22

همانطور یکه اکثریت جهان از جمله همه کشورهای مسلمان حمله فجیع اخیر داعش خراسان علیه غیرنظامیان در مسکو را محکوم کردند، بیماران روانی داعش خراسان آن را جشن گرفتند. در حالیکه این جشن محدود به شعارهای میان خالی، ویدیوهای کوتاه از خشونت، وپیام‌ رسانی ربات‌های دیجیتالی تروریست های کم سواد در کانالها و گروه‌های تلگرامی بود، این گروه از تهدید حملات جدید، انتقامی و ویرانگر در آینده کوتاه دریغ نکردند. اما نتیجه آن جشن کوتاه مدت، دستگیری برق آسا و اجتناب ناپذیر جنایتکاران داعشی خراسان در سراسر جهان بود.

داعش خراسان میخواست با فوران پیامهای تهدیدی و انتقام جوئی در تلگرام به جنایتکاران داعشی مأیوس و پشمیان خود امید بدهد، اما این بار خلاف میل این کروه این پیام ها عمل عکس داشته و منجر به دستگیری چندین تروریست داعشی خراسان و هواداران آنها در ظرف چند روز شد. این گروه تهدید به حملات بیشتر کرده بودند در حالیکه مورد حملات بیشتر قرار گرفتند، تهدید به حملات نفوذی کرده بودند، اما در حلقات و شبکه های شان نفوذ صورت گرفت، تهدید کرده بودند که درد و رنج بیشتری به غیرنظامیان وارد خواهند کرد اما بیشتر بازداشت شدند.
این تصاویر درواقع، پیامد تهدیدات میان خالی داعش را که منجر به بازداشت سریع و شکنجه این جنایکاران داعشی میشود، برملا مینماید. این گروه میخواست در ظاهر از مبارزان خود تمجید و تقدیرنماید درحالیکه هدف اصلی آنها استفاده از این اشخاص برای شادمان کردن و بلند بردن عزت نفس رهبران جاهل آنها بود. آنها مدعی پیروزی حملات بزدلانه علیه غیرنظامیان با استفاده از جنگجویان پوچ مغز هستند که انها را مانند چوب سوخت استفاده مینمایند، درحالیکه رهبران مغرور و خودخواه داعش صدها مایل دورتر از هرگونه تهدید خشونت و دستگیری در رفاه و معیشت زنده گی مینمایند.

داعش برای نجات جنایتکاران خود از زندان میلافد، درحالیکه گوشت و استخوان جنایتکاران شان در زندانها میپوسد. صد ها و هزاران جنگجوی داعشی در زندان ها و اردوگاه های سراسر جهان بوگرفته و پوسیده شده اند. رهبران خودنگر آنها این مزدورهای زر خرید و ساده لوح را فریب میدهند تا به خاطر آنها دست به اعمال غیربشری بزنند و از این ابله ها و کندمغزها فقط به عنوان چوب سوخت استفاده مینمایند.
از این اعمال غیر بشری خود پاداشی دریافت نخواهید کرد، جز اینکه دستگیر شوید، بی حیثیت شوید، ذلیل شوید، و در زندان ها بگندید وبو بگیرید و در حماقت و یأس خود غرق باشید، در حالیکه رهبران اجاره ئی شما در ازای جان شما به دالر و کنیز دستمزد میگیرند.

تهدید واقعی داعش و یا به تله انداختن جنگجویان آنها.

لطفاً شریک نمائید

3 Comments on "تهدید واقعی گروه داعش خراسان"

  1. ما در شرایط سخت تحصیلی قرار داریم لطف نموده جدا کمک های تان رابا ما ادامه بدهید

  2. رشدو پیشرفت در افغانستان مایع به بار آمدن کار دی جوامع

  3. اکثریت مردم افغانستان به کار و اشتیاق به مار دارن

Leave a comment

Your email address will not be published.


*