توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت کنونی افغانستان

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که روی یک راه‌کاری کار کند که افغانستان به اساس آن به نظام جهانی بپیوندد و با تامین نیازهای آنان اعتماسازی و همکاری‌های منطقه‌ای در بخش‌های سیاسی و امنیتی صورت گیرد.

این گزارش انتونیو گوترش در پاسخ به درخواست این شورا که در ماه مارچ سال روان شده بود، ارسال شده است.

آقای گوترش در ارزیابی که انجام داده از ژانگ جون، رییس شورای امنیت خواسته که کمک به نیازهای فوری افغان‌ها مانند صحت، معیشت و امنیت غذایی باید غیرسیاسی شود تا امکان کمک‌های پایدار فراهم شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد به رعایت اصل عدم تبعیض، حقوق زنان و سهم دادن آنان در تمام عرصه‌ها تاکید کرده و گفته که حقوق و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها باید رعایت شود.

این بخش‌ها به عنوان اولویت در ارزیابی آقای گوترش مشخص شده‌اند.

-کمک‌های بین‌المللی به افغان‌ها افزایش یابد.

– گفت‌وگوهای اقتصادی و اصلاحات باید برای رفع موانع بازسازی اقتصادی افغانستان ایجاد شود.

– راه‌های تجارت، ترانزیت و دیگر راه‌ها برای اتصال افغانستان با سایر کشورها فعال شود.

– چنین فعالیت‌هایی باید تشویق شود که بر اساس آن افغان‌ها حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را بدانند.

بربنیاد گزارش، برای پاسخگویی به نگرانی‌های ناشی از گسترش هراس‌افگنی، فروش مواد مخدر و قاچاق از افغانستان باید هماهنگی و همکاری دوجانبه بین دولت موقت افغانستان و جهان صورت گیرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که باید از همکاری‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه پشتیبانی شود که به تدریج راه از سرگیری تعاملات دیپلماتیک کنونی افغانستان هموار شود.

در این گزارش درباره به رسمیت شناختن امارت اسلامی آمده است: «به رسمیت شناختن زمانی است که آن‌ها [امارات اسلامی] تعهدات شان را در کنوانسیون‌های بین‌المللی بپذیرند.

بربنیاد گزارش تحریم‌های اعمال شده بر افغانستان برای پایبندی این کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی [که افغانستان امضا کرده است] مهم است.

دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نوشته که بر اساس تعهدات و توافق‌ها، حق دست‌رسی در افغانستان برابر باشد و حکومت فراگیر در این کشور ایجاد شود.

منبع

Be the first to comment on "توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت کنونی افغانستان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*