حریفان تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در جام جهانی٬ مشخص شدند

حریفان تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در جام جهانی برای رقابت های سال ۲۰۲۴ مشخص شدند.

بر اساس معلومات شورای جهانی کریکت، افغانستان در گروه «D» با پاکستان، نیوزیلاند و نیپال بازی خواهد کرد.

این جام در سیزدهم ماه جنوری سال ۲۰۲۴ به میزبانی سریلانکا به اشتراک شانزده تیم در چهار گروه مختلف آغاز می شود.

در جام گذشته در ویست اندیز، افغانستان در مرحله نیمه نهایی در برابر انگلستان مغلوب شده بود.

حریفان تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در جام جهانی برای رقابت های سال ۲۰۲۴ مشخص شدند.

بر اساس معلومات شورای جهانی کریکت، افغانستان در گروه «D» با پاکستان، نیوزیلاند و نیپال بازی خواهد کرد.

این جام در سیزدهم ماه جنوری سال ۲۰۲۴ به میزبانی سریلانکا به اشتراک شانزده تیم در چهار گروه مختلف آغاز می شود.

در جام گذشته در ویست اندیز، افغانستان در مرحله نیمه نهایی در برابر انگلستان مغلوب شده بود.

منبع

بر اساس معلومات شورای جهانی کریکت، افغانستان در گروه «D» با پاکستان، نیوزیلاند و نیپال بازی خواهد کرد.

این جام در سیزدهم ماه جنوری سال ۲۰۲۴ به میزبانی سریلانکا به اشتراک شانزده تیم در چهار گروه مختلف آغاز می شود.

در جام گذشته در ویست اندیز، افغانستان در مرحله نیمه نهایی در برابر انگلستان مغلوب شده بود.

Be the first to comment on "حریفان تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در جام جهانی٬ مشخص شدند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*