جاپان و‌ کمک به کاهش مرگ‌ومیر ناشی از امراض ساری در افغانستان

سفارت جاپان در افغانستان به هدف پشتیبانی از دو شفاخانه امراض ساری در کابل تفاهم‌نامه‌ی را با سازمان جهانی بهداشت در افغانستان امضا کرده است.

بر بنیاد این تفاهم‌نامه حکومت جاپان نزدیک به هفت میلیون دالر را از بهر کاهش میزان مرگ و میر امراض ساری در کشور به این سازمان کمک کرده است.

تاکایوشی کورومایا سفیر جاپان در کابل، گفت: «در این توافق، حکومت جاپان تقریباً هفت میلیون دالر به سازمان جهانی بهداشت از بهر کاهش مرگ و میر در میان بیماران بدلیل بیماری‌های ساری را فراهم می‌کند تا از ظرفیت‌های درمان شفاخانه ملی انتانی و شفاخانه افغان جاپان در کابل در بخش تداوی بیماری‌های ساری اطمینان حاصل شود. با حمایت از شفاخانه افغان جاپان و شفاخانه انتانی، ما می‌خواهیم توانمندی‌های درمانی در رسیدگی به بیماری‌های ساری را افزایش دهیم تا مرگ و میر کاهش یابد. دورنمای کار ما این است تا تجهیزات مورد نیاز صحی برای هر دو شفاخانه فراهم شود.»

در خبرنامه آمده که این پول از بهر بیماری‌های ساری در شفاخانه انتانی در کابل و شفاخانه بیماری‌های ساری افغان جاپان به مصرف خواهد رسید.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان می‌افزاید که این سازمان به همکاری جاپان می‌تواند که نیاز‌های اساسی شهروندان کشور را در راستایی مبارزه با شیوع بیماری‌های ساری تأمین کند.

لیو دیپنگ، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، گفت: «این پروژه جدید برای ما اجازه می‌دهد تا پشتیبانی خود را از شفاخانه افغان جاپان و شفاخانه انتانی در کابل تقویت نمایم. پروژه دوباره کیفیت، خدمات ثانویه، خدمات مراقبت‌های بهداشتی را بیماران مصاب به بیماری‌های ساری ارایه می‌کند. و تشخیص دقیق بیماری‌ها ساری، اطمینان از ظرفیت کامل عملیاتی در دو شفاخانه که بیماری‌های ساری را درمان می‌کنند. پروژه مزایایی مشخص خود را برای ۶۷ هزار تن به گونه انفرادی در سراسر افغانستان دارد».

برخی از پزشکان این کمک‌ها را به هدف مبارزه با بیماری‌های ساری در کشور سودمند می‌دانند.

عبادالله عباد، پزشک، گفت: «بهترین طریقه که دولت افغانستان بتواند مدیریت کند این هفت میلیون دالر را به خاطر امراض ساری نوع آگاهی دهی به مردم است چون در رابطه به امراض ساری خصوصاً HBS و HCV خصوصاً توبرکلوز نوع انتقال از این برای مردم مبهم و گنگ است».

امارت اسلامی انجام کمک‌ها در بخش بهداشت کشور ابراز امتنان کرده و می‌گوید که از بهر رشد سکتور صحی افغانستان باید کمک‌های بیش‌تری در این زمینه صورت گیرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، گفت: «افغانستان یک کشوری است که نو از حالت جنگی بیرون شده و در عرصه‌های مختلف به ویژه در بخش صحی نیاز به همکاری دارد و اقدام‌های که سازمان صحی جهان نو آغاز کرده ما تشکری می‌کنیم و می‌خواهیم بیش‌تر و وسیع‌تر شود».

پیش از این صلیب سرخ پس از یک و نیم سال پشتیبانی از برخی از شفاخانه‌ها در کشور، حمایت خود را از این شفاخانه‌ها قطع کرد.

منبع

Be the first to comment on "جاپان و‌ کمک به کاهش مرگ‌ومیر ناشی از امراض ساری در افغانستان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*