حمله بزدلانه داعش برای نجات عزت نفس برباد رفته رهبران شان:

28
17

رهبران داعش میدانند که سازمان جنایتکار آنها نابود و محو شدنی است. آنها این حملات را برای تقویت نفس تحقیر شده رهبران خود از روی خودسری و ناامیدی انجام میدهند. یک نمونه آن حمله اخیر مسکو است. اربابان مزدور و فروخته شده آنها مسئولیت کامل این حمله را به عهده گرفتند، حتی قبل از آنکه تروریست های کله پوچ وساده لوحشان اعمال شنیع خود را به إتمام برسانند. اربابان مزدور و خودخواه داعش، مدعی حملات میشوند که به قیمت جان برده گانشان تمام میشود.

“اعماق” رسانه داعش برای هدف خودخواهانه خود و جلب توجه رسانه های اجتماعی بدون مشورت با عروسک خود “العزایم” در ولایت خراسان مسئولیت حمله روز جمعه مسکو را بر عهده گرفت. داعش مرکزی هویت مهاجمان داعش خراسان را افشا کرد که منجر به دستگیری و شکنجه آنها توسط مقامات روسی شد.

رسانه داعش “أعماق” مسئولیت حمله در مسکو را برعهده گرفت و ادعا نمود که برده گان مغزشسته آنها بعد از حمله، سالم به پناه گاه خود بازگشتند. بدون شک و تردید که آنها به پناه گاه خود نرسیدند. همه آنها دستگیر شدند و تصاویری از جوانان تاجیک اعضای داعش خراسان آخشته به خودن و ضرب شتم شده در حالیکه فریاد کمک سر میدهند، در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود. این مهاجمان اشرار اند، به خاطر جنایات خود علیه بشریت مجازات میشوند وهیچ نوع همدردی از جانب مسلمانان نسبت به آنها وجود ندارد.

جنگجویان مزدور آنها هیچ جا در امان نیستند. رهبری و رسانه های داعش آنقدر خودخواه و مشتاق ادعای حمله هستند که به وضوح بیان میدارد که حتی به زنده گی جنگجویان خود اهمیت قائل نیستند. اقدام خودخواهانه و مغرضانه أعماق باعث دستگیری مهاجمان داعش خراسان در مسکو شد. بیانیه العزایم یک تلاش ضعیفی برای جلوگیری از آسیب این عمل خودخواهانه اربابان آن “أعماق” در عراق و سوریه است. این نشریات و ادعاهای عجولانه ممکن است انگیزه‌های طمع‌آمیز رهبران را برآورده کند، اما قطعاً باعث درد و وحشت جنگجویان آنها در ولایت خراسان میشود.


آنها روسیه را تهدید کردند که اگر به شکنجه جنگجویان داعش خراسان ادامه دهند، عواقب بد خواهد داشت. ادعای خودخواهانه و عجولانه داعش که گویا مهاجمان آزاد هستند در واقع به دستگیری زودهنگام آنها کمک کرد. درحالیکه رسانه العزایم در تعارض به ادعأ رسانه أعماق تهدید میکند که آنها انتقام دستگیری و بازداشت جنگجویان خود را خواهند گرفت. این اظهارات ضد ونقیض هردو رسانه خودخواه داعش، شکاف و کشیده گی میان داعش خراسان و داعش مرکزی را برملأ مینماید. تلاش برای امتیاز گیری از این حمله هر دو شاخه داعش را گیچ و مقابل هم قرار داده. اما این حامیان داعش هستند که در حماقت گیرمانده و از یک سازمان خود خواه و مرتجع حمایت میکنند.

رهبران خودخواه داعش، حامیان خود را فدای عزت نفس خود میکنند.

به اشتراک بگذارید

2 Comments on "حمله بزدلانه داعش برای نجات عزت نفس برباد رفته رهبران شان:"

  1. واقعا که درد افغانستان را بیا میکونیم همیشه دنبالتان میکونم

  2. داعش ډیر رزیل او اغلظ انسانان دی ددوی خاتمه پر ټول جهان ضروری دی او

Leave a comment

Your email address will not be published.


*