حکمتیار: تفکیک قایل شدن میان مرد و زن در مساله آموزش اشتباه است

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی گفته است: هر کسی که میان مرد و زن در موضوع آموزش تفکیک قایل می‌شود، اشتباه می‌کند زیرا این کار اساس دینی ندارد.

آقای حکمتیار در یک کنفرانس مجازی با اعضای حزبش در خارج از کشور افزوده است که افغانان یک فریضه فراموش شده را که جهاد است احیا کردند، اما نیاز است تا با کسب علم در تمام عرصه‌های زندگی پیشرفت کنند.

او بیان کرده است: «اسلام در میان علوم دینی و دنیایی تفکیک قایل نشده است. تمام علوم مقدس است و آموزش تمام علوم بر مسلمانان واجب است، هم بر مردان و هم بر زنان… هر کسی که در میان آنان تفکیک قایل می‌شود، اشتباه می‌کند. این نظر شخصی وی است، نه در دین برای آن مدرک پیدا کرده می‌توانیم و نه هم از لحاظ عقلی قابل توجیه است.»

به گفته وی، شهروندان افغانستان باید در تصمیم‌گیری در مورد مسایل بزرگ ملی، چون نوع نظام سیاسی، تمامیت ارضی، سیاست داخلی و خارجی سهیم باشند.

آقای حکمتیار اضافه کرده است:«این حق مسلم مردم افغانستان است که نوع نظام سیاسی شان را انتخاب کند. خدا و دین این حق را به آنان داده است… هیچ کسی نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند. اسلام به هیچ کسی حق نداده است که حقوقی را که خداوند به مردم داده، سلب کند.»

او ادعا کرده که در نظام اقتصادی کشور هیچ‌گونه اصلاحاتی به‌میان نیامده است، چون سود و مالیه هنوز وجود دارد. آقای حکمتیار افزوده است که حکومت حق ندارد به‌جز از زکات، چیزی دیگری را زیر نام مالیه جمع‌آوری کند.

آقای حکمتیار در یک کنفرانس مجازی با اعضای حزبش در خارج از کشور افزوده است که افغانان یک فریضه فراموش شده را که جهاد است احیا کردند، اما نیاز است تا با کسب علم در تمام عرصه‌های زندگی پیشرفت کنند.

او بیان کرده است: «اسلام در میان علوم دینی و دنیایی تفکیک قایل نشده است. تمام علوم مقدس است و آموزش تمام علوم بر مسلمانان واجب است، هم بر مردان و هم بر زنان… هر کسی که در میان آنان تفکیک قایل می‌شود، اشتباه می‌کند. این نظر شخصی وی است، نه در دین برای آن مدرک پیدا کرده می‌توانیم و نه هم از لحاظ عقلی قابل توجیه است.»

به گفته وی، شهروندان افغانستان باید در تصمیم‌گیری در مورد مسایل بزرگ ملی، چون نوع نظام سیاسی، تمامیت ارضی، سیاست داخلی و خارجی سهیم باشند.

آقای حکمتیار اضافه کرده است:«این حق مسلم مردم افغانستان است که نوع نظام سیاسی شان را انتخاب کند. خدا و دین این حق را به آنان داده است… هیچ کسی نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند. اسلام به هیچ کسی حق نداده است که حقوقی را که خداوند به مردم داده، سلب کند.»

او ادعا کرده که در نظام اقتصادی کشور هیچ‌گونه اصلاحاتی به‌میان نیامده است، چون سود و مالیه هنوز وجود دارد. آقای حکمتیار افزوده است که حکومت حق ندارد به‌جز از زکات، چیزی دیگری را زیر نام مالیه جمع‌آوری کند.

منبع

Be the first to comment on "حکمتیار: تفکیک قایل شدن میان مرد و زن در مساله آموزش اشتباه است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*