حکومت آلمان در مورد اخراج پناهجویان افغان از طریق اوزبیکستان به افغانستان بحث می‌کند

مجلهٔ اشپیگل آلمان گزارش داد که حکومت آلمان در حال مذاکره با اوزبیکستان است تا پناهجویان افغان را از طریق آن کشور به افغانستان اخراج کند.

بر اساس گزارش اشپیگل،‌ حکومت آلمان بدون مشورهٔ مستقیم با طالبان این طرح را روی دست گرفته است.

این مجله، بدون ذکر منابع، گزارش داد که یک هیات از وزارت داخلهٔ آلمان، به این منظور در اواخر ماه می به تاشکند پایتخت اوزبیکستان سفر کرده است.

این گزارش حاکیست که این هیات به حکومت اوزبیکستان پیشنهاد کرد که افغان‌هایی که در معرض اخراج قرار دارند، به تاشکند آورده شوند و از آنجا، از طریق شرکت هوایی شخصی کام ایر، به کابل فرستاده شوند.

وزارت داخلهٔ آلمان، در مورد این گزارش تاکنون واکنشی رسمی نشان نداده است.

در اوایل ماه جون، ننسی فایزر، وزیر داخله آلمان، گفت که آلمان در حال غور روی پروسه اخراج آن عده از مهاجرین افغان به افغانستان است که تهدیدی به امنیت آلمان تلقی می‌شوند.

این مطلب مرتبط را نیز بخوانید

شولتز: پناهجویان جنایتکار افغان و سوری از آلمان اخراج ‌شوند

این تصمیم آلمان، بعد از کشته شدن یک پولیس به ضرب چاقو توسط یک مهاجر افغان، اتخاذ شد که منجر به تقاضاها برای دشوارسازی پروسه مهاجرت به آلمان شد.

این تصمیم ممکن جنجال برانگیز شود، چون آلمان، مردم را به کشور هایی که در آن تحت تهدید مرگ قرار دارند، اخراج نمی‌کند. آلمان، اخراج پناهجویان افغان را به افغانستان در سال ۲۰۲۱ بعد از آنکه طالبان در آن‌کشور به قدرت رسیدند، متوقف کرد.

در این گزارش اشپیگل آمده است که حکومت اوزبیکستان می‌خواهد قبل از توافق روی این پروسه اخراج مهاجرین، یک توافق رسمی مهاجرت را با آلمان امضا کند.

اشپیگل گزارش داده است که این توافقتنامه می‌تواند ورود کارگران ماهر و حرفه‌ای اوزبیک را به آلمان تنظیم کند. بر اساس این گزارش، قرار است نماینده ویژهٔ آلمان برای توافقنامه‌های مهاجرت، هفتهٔ آینده به ازبیکستان سفر کند.

منبع

Be the first to comment on "حکومت آلمان در مورد اخراج پناهجویان افغان از طریق اوزبیکستان به افغانستان بحث می‌کند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*