محمد خالد هوتک نیز با شکست دادن حریف هندی خود در مسابقات آسیایی مدال گرفت

محمد خالد هوتک حریف هندوستانی خود را ناک اوت کرد و سومین مدال افغانستان در بازیهای آسیایی چین را رقم زد.

به گزارش کمیته برگزاری بازیهای آسیایی، محمد خالد هوتک ملی پوش وزن ۷۰ کیلوگرام ووشو افغانستان موفق شد که “سورج یادو” از هندوستان را در مرحلۀ کوارتر فاینل در روند دوم ناک اوت بکند و ضمن اینکه مدال برونز اش قطعی شد، حالا چانس مسابقه برای تغییر رنگ مدال را نیز خواهد داشت، هوتک پیش از این حریف از قزاقستان را شکست داده بود.

این ووشو کار موفق افغان قرار است که فردا چهارشنبه پنجم میزان در مقابل “فینگ هی” از چین رقابت کند و در صورت برنده شدن، به فاینل راه خواهد یافت ولی در صورت شکست مدال برونز را کسب خواهد کرد.

این در حالیست که هوتک در بازیهای آسیایی دورۀ قبل که در سال ۲۰۱۸ به میزبانی اندونیزیا برگزار شده بود، با شکست دادن حریفان از لاووس و پاکستان و پذیرفتن شکست از حریف قدرتمند چینایی اش مدال ارزشمند برونز را کسب کرده بود.

محمد خالد هوتک حریف هندوستانی خود را ناک اوت کرد و سومین مدال افغانستان در بازیهای آسیایی چین را رقم زد.

به گزارش کمیته برگزاری بازیهای آسیایی، محمد خالد هوتک ملی پوش وزن ۷۰ کیلوگرام ووشو افغانستان موفق شد که “سورج یادو” از هندوستان را در مرحلۀ کوارتر فاینل در روند دوم ناک اوت بکند و ضمن اینکه مدال برونز اش قطعی شد، حالا چانس مسابقه برای تغییر رنگ مدال را نیز خواهد داشت، هوتک پیش از این حریف از قزاقستان را شکست داده بود.

این ووشو کار موفق افغان قرار است که فردا چهارشنبه پنجم میزان در مقابل “فینگ هی” از چین رقابت کند و در صورت برنده شدن، به فاینل راه خواهد یافت ولی در صورت شکست مدال برونز را کسب خواهد کرد.

این در حالیست که هوتک در بازیهای آسیایی دورۀ قبل که در سال ۲۰۱۸ به میزبانی اندونیزیا برگزار شده بود، با شکست دادن حریفان از لاووس و پاکستان و پذیرفتن شکست از حریف قدرتمند چینایی اش مدال ارزشمند برونز را کسب کرده بود.

منبع

Be the first to comment on "محمد خالد هوتک نیز با شکست دادن حریف هندی خود در مسابقات آسیایی مدال گرفت"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*