بلند رفتن کرایه خانه در کانادا برای افغان‌های تازه‌وارد چالش برانگیز شده است

کرایه خانه در شهر تورنتوی کانادا نزدیک به دوبرابر افزایش یافته است و شماری مشاوران املاک در این شهر ورود شمار زیاد پناهندگان افغان را دلیل عمدهٔ این افزایش می‌دانند.

پس از اگست ۲۰۲۱، کانادا حدود ۴۰ هزار پناهجوی افغان را پذیرفته است.

پناهندگان تازه وارد علاقمند اند در شهرهای پر جمعیت همچو تورنتو جابجا شوند تا بتوانند در کنار دیگر همزبانان شان که از سال‌ها در این شهر سکونت دارند، فرصت‌های شغلی را دریافت کنند.

مشاوران املاک در تورنتو می‌گویند که در کنار افزایش نرخ بهره و کندی در ساخت و ساز ساختمان‌های نو، ورود شمار زیاد مهاجران به کانادا سبب افزایش بی‌پیشینۀ کرایه خانه شده است.

عبدالقادر بابک، مشاور املاک در تورنتو گفت:‌ “آمدن مهاجرین تقاضا برای خانه در تورنتو و در مجموع در ایالت اونتاریو را بلند برده و سبب شده که تعدادی از مهاجران نتوانند خانهٔ کرایی را به خود پیدا کنند.”

بلند رفتن کرایه خانه در این شهر پر جمعیت کانادا، چالش عمده برای افغان‌های تازه وارد ایجاد کرده است.

محمد مختار که به تازگی با خانواده‌اش به کانادا آمده است، رشد سرسام‌آور کرایهٔ خانه در یک سال پسین را کمرشکن می‌داند. او به صدای امریک گفت: “هر شب و هر روز کرایه بلند شده می‌رود. خانهٔ را که ۱۸۰۰ دالر کرایه گرفتیم، اکنون به ۲۷۰۰ دالر رسیده است.”

https://youtube.com/watch?v=3d9GI1vTBj0%3F%26%26%26fs%3D1%26enablejsapi%3D1%26rel%3D0

حفیظ الله سعید، مهاجر افغان، حدود یک ماه است که به کانادا آمده، هیچگاهی تصور نمی‌کرد که با چنین مشکلی روبرو شود، زیرا کرایهٔ خانه در تورنتو در دو ماه پسین دو برابر افزایش یافته است.

او به صدای امریکا گفت:‌ “نظر به پولی که با ما کمک می‌کنند به حساب خرچ و کرایهٔ خانه، خیلی سنگین است. برای ما ماهانه ۲۰۰۰ دالر می‌دهند. من ۲۵۰۰ دالر تنها کرایه خانه می‌پردازم.”

ماه ها است که شماری از مهاجران تازه وارد افغان در تورنتو به دلیل کمبود، در هوتل‌ها به سر می‌برند.

منبع

Be the first to comment on "بلند رفتن کرایه خانه در کانادا برای افغان‌های تازه‌وارد چالش برانگیز شده است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*