حمله‌های شاخه خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه بزرگترین تهدید در افغانستان است

خراسان

سرمنشی ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که حمله‌های شاخه خراسان داعش در افغانستان کاهش یافته، اما این گروه بزرگترین تهدید در افغانستان است که قابلیت ایجاد تهدید به کشورهای منطقه و جهان را دارد.

بر بنیاد این گزارش، حمله‌های شاخه خراسان داعش احتمالاً به دلیل تلاش‌های امارت اسلامی علیه تروریزم و تغییر در استراتیژی رهبری گروه داعش کاهش یافته است.

در گزارش آمده است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته اند، سربازگیری داعش در افغانستان به پیمانه وسیع انجام می‌شود.

اعضای شورای امنیت ملل متحد همچنان ابراز نگرانی کرده اند که داعش از تحریک طالبان پاکستان اسلحه به‌دست می‌آورد و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان امنیت منطقه را با خطر روبه‌رو کرده است.

این در حالیست که امارت اسلامی گزارش تازه سازمان ملل در مورد تشدید فعالیت داعش برای جلب نیرو در افغانستان را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید که داعش در افغانستان سرکوب شده است

سرمنشی ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که حمله‌های شاخه خراسان داعش در افغانستان کاهش یافته، اما این گروه بزرگترین تهدید در افغانستان است که قابلیت ایجاد تهدید به کشورهای منطقه و جهان را دارد.

بر بنیاد این گزارش، حمله‌های شاخه خراسان داعش احتمالاً به دلیل تلاش‌های امارت اسلامی علیه تروریزم و تغییر در استراتیژی رهبری گروه داعش کاهش یافته است.

در گزارش آمده است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته اند، سربازگیری داعش در افغانستان به پیمانه وسیع انجام می‌شود.

اعضای شورای امنیت ملل متحد همچنان ابراز نگرانی کرده اند که داعش از تحریک طالبان پاکستان اسلحه به‌دست می‌آورد و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان امنیت منطقه را با خطر روبه‌رو کرده است.

این در حالیست که امارت اسلامی گزارش تازه سازمان ملل در مورد تشدید فعالیت داعش برای جلب نیرو در افغانستان را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید که داعش در افغانستان سرکوب شده است

منبع

Be the first to comment on "حمله‌های شاخه خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه بزرگترین تهدید در افغانستان است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*