خوشبینی از افزایش ۳۰ درصد صادرات قالین وطنی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که صادرات قالین‌های وطنی در سه ماه پسین در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش یافته است.

بربنیاد آمارهای این وزارت، از ماه حمل تا ماه سرطان به ارزش بیش از ۷ میلیون دالر قالین به ترکیه، امریکا، امارات متحده عربی، ایتالیا و ازبیکستان صادر شده است.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به طلوع‌نیوز گفت: «صادرات قالین در مدت سه ماه اول ربع ۱۴۰۲در حدود ۲۶۰ متر مربع بوده که ارزش مجموعی پولی آن به ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار دالر امریکایی می‌رسد.»

از سویی‌هم، شماری از صادرکنندگان قالین می‌گویند که صادرات مستقیم قالین کشور در حال حاضر به کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتر شده است.

محمد صابر، فروشنده قالین به خبرنگار گفت: «در مدت یک سال بیش‌تر فروشات کردیم دیگر مشتری‌های زیاد ما از خارج از کشور است انتقالات هم خود ما انتقال می‌دهیم.»

سید محمد، یکی دیگر از فروشندگان قالین گفت: «قالین ما بهترین قالین در سطح جهان است در رشد این باید حکومت افغانستان ما را و تاجرهای ما را کمک کند که خودما در این عرصه تولید و فروشات داشته باشیم یک چیزی است که طبیعی است که مردم رشد می‌کند و اقتصاد وطن رشد می‌کند.»

اتحادیه‌ تولیدکنندگان و صادرکنندگان قالین می‌گوید که نمایشگاه‌های بین‌المللی در بیرون از کشور به خاطر بازاریابی به سکتور قالین دست‌بافت افغانی موثر بوده و برگزاری این نمایشگاه‌ها نقش مهمی در افزایش صادرات داشته است.

نور احمد نوری، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قالین گفت: «ما شاهد یک نمایش‌گاه پر دست‌آورد در شهر آستانه کشور قزاقستان بودیم که ما امید می‌کنیم که در آینده همچو نمایش‌گاه‌ها برگزار شود و ما تولیدات خود را به نمایش بگذاریم.»

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که افغانستان در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به ارزش نزدیک به ۲۲ میلیون دالر قالین به کشورهای پاکستان، ترکیه، ایالات متحده امریکا، ازبیکستان و امارات متحده عربی صادر کرده است.

منبع

Be the first to comment on "خوشبینی از افزایش ۳۰ درصد صادرات قالین وطنی"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*