دقایق پیش زلزله نسبتا شدید ولایت بدخشان را تکان داد

دقایق پیش زلزله نسبتا شدید ولایت بدخشان را تکان داد. تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله جزییات در دست نیست.

Be the first to comment on "دقایق پیش زلزله نسبتا شدید ولایت بدخشان را تکان داد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*