برگزیده شدن زهرا جویا در میان ۱۲ زن سال در مجله تایم

نام زهرا جویا بانوی خبرنگار افغانستان، در میان دوازده زن سال در مجله تایم لندن برگزیده شده است.

او که اکنون با گروهی از زنان دیگر در بریتانیا به سر می برد سرگرم کار خبرنگاری و کار در عرصه حقوق بانوان است.

در میان دوازده زن سال در مجله تایم لندن، هنرمندان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و شاعران نیز استند.

زهرا جویا دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی، بیش از ده سال در رسانه های گونه گون در افغانستان کار کرده است.

زهرا جویا، خبرنگار، گفت:« تمرکز ما بیشتر روی موضوعات زنان است. روایت ما روایت زنان افغانستان است.»

بانو زهرا، با گروهی از زنان در رسانه رخشانه که در سال دو هزار و بیست بنیاد نهاد شد سرگرم کار است.

او می گوید هرچند در بریتانیا به سر می برد اما برای حقوق بانوان افغانستان کار می کند.

زهرا جویا، خبرنگار، می گوید:«انتخاب شدن ام در مجله تایم به من یک پیام دارد که زن‌های افغانستان هنوز هم فراموش نشده اند و زنان افغانستان هنوز کارکرد شان دیده می‌شود.»

برخی از همکاران زهرا جویا می گویند که بازتاب ویژه چالش‌های موجود سد راه زنان و دختران در افغانستان یکی از علت های این موفقیت زهرا است.

عبدالواحد حیدری، خبرنگار، گفت:«زهرا و رسانه رخشانه با کمترین امکانات بهترین گزارش‌ها را تهیه می‌کنند و این دلیل اصلی موفقیت زهرا است.»   

بربنیاد گزارش ها با سقوط حکومت پیشین ۷۰ درصد از بانوان خبرنگار کار های شانرا در افغانستان از دست داده اند و شمار زیادی هم کشور را ترک کرده اند.

منبع

Be the first to comment on "برگزیده شدن زهرا جویا در میان ۱۲ زن سال در مجله تایم"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*