ساخت منازل مسکونی برای مغاره نشینان بامیان

8
8

یک موسسه ایتالیایی ۱۰۰ خانه مسکونی برای مغاره نشینان در ولایت بامیان می‌سازد.

انی بالی، رئیس موسسه وینتوی ایتالیا و لودا، رئیس پوهنتون فلورانس این کشور در دیدار با والی بامیان از ساخت ۱۰۰ منزل مسکونی برای مردم نیازمند و مغاره‌ نشین این ولایت به ارزش ۳۰۰ هزار دالر در مرکز این ولایت خبر داده اند.

در این دیدار، انی بالی، رئیس موسسه وینتوی ایتالیا ضمن قدر دانی از توجه و همکاری مقام ولایت بامیان، از فعالیت این موسسه در بامیان معلومات داده است.

رئیس موسسه وینتوی ایتالیا، افزود در کنار پروژه ساخت ۱۰۰ منزل مسکونی، تنظیم پلان بهسازی شهرک زرگران واقع در مرکز بامیان که شامل؛ کانال سیل برها، جویچه‌ها، سرک‌ها، و کوچه‌های داخل شهرک می‌باشد را نیز به صورت معیاری تنظیم و آماده می‌کنند.

عبدالله سرحدی، والی ولایت بامیان ضمن اطمینان از تامین امنیت در بامیان گفته است در تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیر ساخت‌ها از سوی موسسات ملی و بین‌المللی در ولایت بامیان همکاری می‌کند.

والی بامیان افزوده است، تلاش شود تا پروژه ساخت خانه‌های مسکونی را به صورت معیاری تطبیق نموده و تنظیم پلان بهسازی شهرک زرگران به طور اساسی آن آماده شود.

گفته شده این پروژه تحت نظارت کامل ریاست شهرسازی و مسکن ولایت بامیان تطبیق خواهد شد.

منبع

Be the first to comment on "ساخت منازل مسکونی برای مغاره نشینان بامیان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*