دفتر سازمان جهانی مهاجرت در پایتخت دوباره فعال شد

سازمان جهانی مهاجرت پس از نزدیک به دو سال فعالیت‌اش را در میدان هوایی کابل از سر گرفت.

به گفته‌ی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، این نهاد مسوولیت ثبت و پشتیبانی از مهاجرانی را دارد که به‌گونه‌ی قانونی به کشور بر می‌گردند.

وزارت مهاجران و عودت کنندگان آغاز دوباره فعالیت این نهاد جهانی را در کشور سودمند می‌داند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفت: «این دفتر در میدان هوایی مهاجرینی که دوباره به کشور عودت می‌کنند، را ثبت می‌کند و این دفتر با کوشش وزارت مهاجرین و سازمان بین‌المللی مهاجرین دوباره فعال شد.»

آگاهان از سرگیری فعالیت دفتر سازمان جهانی مهاجرت در کشور را برای رسیدگی به مشکلات مهاجران سودمند می‌دانند.

آصفه ستانکزی، آگاه امور مهاجرن گفت: «از سرگیری فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان گامی نیک برای اوضاع مهاجرین می‌باشد؛ زیرا این سازمان در حوزه‌های توسعه‌ تجارت، تنظیم امور مهاجرت و رسیدگی به مهاجرت‌های اجباری فعالیت‌های بسیاری دارد.»

ازسویی‌هم، شماری از مهاجران از نهادهای جهانی و حکومت سرپرست افغانستان خواهان رسیدگی به مشکلات شان هستند.

فیروز آیدین، مهاجر افغان به طلوع‌نیوز گفت: «علت اصلی مهاجرت افغان‌ها بخاطر نبود کار و اوضاع فعلی می‌باشد.»

دفتر سازمان جهانی مهاجرت در میدان هوایی کابل پس از سرنگونی حکومت پیشین ویران و فعالیت‌ آن متوقف شده بود.

منبع

1 Comment on "دفتر سازمان جهانی مهاجرت در پایتخت دوباره فعال شد"

  1. سلام اسم من وصال است من میخایم به یکی از کشور های اروپا برم برای تحصیل کردن آیا امکانات است وزارت مهاجرین کمک کند در این عرصه

Leave a comment

Your email address will not be published.


*