سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونۀ موقت تعلیق کرده است

سازمان ملل متحد از تعلیق موقت حق رای افغانستان و پنج کشور دیگر در مجمع عمومی این سازمان خبر داده است.

این سازمان اخیراً در ویب سایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق‌العضویت سالانۀ خود به این سازمان کوتاهی کرده است.

این خبر از سوی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تأیید شده است.

همچنان این سازمان گفته است که طبق مادۀ ۱۹ منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای دو سال و یا بیشتر از آن در پرداخت حق‌ عضویت‌اش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رای در مجمع این سازمان محروم می شود.

بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویت‌اش برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به این سازمان بدهکار است.

حق عضویت سالانۀ ملل متحد دو میلیون دالر است.

بر اساس گزارش‌ها، پیش از این حق عضویت سالانۀ ملل متحد توسط وزارت خارجۀ افغانستان پرداخت می‌شد.

این درحالی است که پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نمایندۀ معرفی شدۀ حکومت سرپرست افغانستان برای نمایندگی دایمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده است.

طبق مادۀ ۱۹ منشور سازمان ملل متحد، اگر کشوری حق عضویت در این سازمان را نداشته باشد، همچنان حق رای در مجمع عمومی این سازمان را خواهد داشت.

بر اساس معلومات ارائه شده در ویب سایت ملل متحد، افغانستان، اکوادور، کومورس، ونزوئلا، سومالیا و سائوتومه و پرنسیپ کشورهایی هستند که در بیش از دو سال گذشته پول حق عضویت‌شان را نپرداخته اند.

منبع

Be the first to comment on "سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونۀ موقت تعلیق کرده است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*