سیل در چین

یک پل در نزدیکی شهر گویشی در سیچوان #چین، پس از بارندگی شدید

یک پل در نزدیکی شهر گویشی در سیچوان #چین، پس از بارندگی شدید>

Leave a comment

Your email address will not be published.


*