شاخهٔ القاعده در یمن از مرگ رهبر این گروه خبر داد

شاخهٔ القاعده در یمن از مرگ خالد سعيد البطرفی، رهبر این گروه، خبر داد،‌ اما در این مورد معلومات بیشتر ارایه نکرده است.

براساس معلومات گروه استخباراتی سایت، این گروه ویدیویی را نشر کرده است که در آن جسد باطرفی در کفن و پرچم این گروه پیچانیده شده است.

ایالات متحده برای البطرفی که از فبروری ۲۰۲۰ رهبری القاعده در شبه جزیره عربستان را بر عهده داشت، جایزه پنج میلیون دالری تعیین کرده بود.

این گروه، سعد بن عاطف العولقی را به صفت رهبر خود انتخاب کرده است. ایالات متحده بر العولقی شش میلیون دالر انعام گذاشته است.

گروه القاعده در شبه جزیرهٔ عرب یکی از شاخه‌های خطرناک القاعده بوده که حملات بزرگی را انجام داده است.

این گروه در سال ۲۰۱۵ میلادی بر هفتهٔ نامهٔ شارلی ابدو حمله کرده بود.

پیش از البطرفی، قاسم الریمی رهبر این گروه بود که در یک حملهٔ طیاره بی‌سرنشین امریکایی کشته شد.

ایالات متحده آن حمله را در انتقامجویی از حملهٔ سال ۲۰۱۹ این گروه بریک پایگاه نیروهای امریکایی امریکا در ایالت فلوریدا انجام داده بود.

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published.


*