شورای امنیت قطعنامه‌ نحوه «تعامل» با طالبان را تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای درباره نحوه «تعامل» با حکومت طالبان را با اکثریت آرای ۱۵ عضو دائمی و غیردائمی این شورا تصویب کرد.

قطعنامه ۲۷۲۱ (۲۰۲۳) با ۱۳ رای موافق به تصویب شورای امنیت رسید. روسیه و چین رای ممتنع دادند.

قطعنامه امروز در چارچوب اجرای پیشنهاد‌های مطرح‌شده در ارزیابی مستقل ارائه شده از طرف فریدون سینیوراوغلی، فرستاده دبیرکل سازمان ملل، است که او پس از چند ماه مشورت با طالبان و چهره‌های سیاسی افغانستان در ۸ اکتبر به این شورا داده بود.

بر اساس این قطعنامه انتظار می‌رود دبیرکل سازمان ملل یک نماینده ویژه با مشورت شورای امنیت برای روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان انتخاب کند.

همچنین ایجاد یک «نقشه راه» برای «ادغام کامل» افغانستان در جامعه بین‌المللی و ایجاد مجموعه‌ای از مکانیسم‌های نظارتی بر اجرای توصیه‌های ارائه شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای درباره نحوه «تعامل» با حکومت طالبان را با اکثریت آرای ۱۵ عضو دائمی و غیردائمی این شورا تصویب کرد.

قطعنامه ۲۷۲۱ (۲۰۲۳) با ۱۳ رای موافق به تصویب شورای امنیت رسید. روسیه و چین رای ممتنع دادند.

قطعنامه امروز در چارچوب اجرای پیشنهاد‌های مطرح‌شده در ارزیابی مستقل ارائه شده از طرف فریدون سینیوراوغلی، فرستاده دبیرکل سازمان ملل، است که او پس از چند ماه مشورت با طالبان و چهره‌های سیاسی افغانستان در ۸ اکتبر به این شورا داده بود.

بر اساس این قطعنامه انتظار می‌رود دبیرکل سازمان ملل یک نماینده ویژه با مشورت شورای امنیت برای روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان انتخاب کند.

همچنین ایجاد یک «نقشه راه» برای «ادغام کامل» افغانستان در جامعه بین‌المللی و ایجاد مجموعه‌ای از مکانیسم‌های نظارتی بر اجرای توصیه‌های ارائه شده است.

منبع

Be the first to comment on "شورای امنیت قطعنامه‌ نحوه «تعامل» با طالبان را تصویب کرد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*