شکایت فروشند‌گان نهال و گل از کم‌رنگ شدن بازار فروش شان در کابل

در آستانه فصل بهار، شماری از فروشند‌گان نهال و گل در کابل از کم‌رنگ شدن بازار فروش شان نگرانی می‌کنند و می‌گویند که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند نهال و گل مورد نیاز شان را خریداری کنند.

آنان می‌افزایند که نسبت به سال‌پار مشتریان شان کاهش یافته است.

عبدالمبین فروشنده، گفت: «این قسم وقتی بود که در این دکان جای نبود حتا ما به نان خوردن چای خوردن خود وقت پیدا نمی‌کردیم.»

فرهاد، فروشنده دیگر، گفت: «مشتری ما سال پیش‌تر زیادتر بود تقریباً هیچ که نمی‌بود ۲۰ تا الی ۳۰ تا مشتری داشتیم میامد گل می‌خرید می‌برد از پیش ما نهال می‌شاند و غرس می‌کرد اما فعلاً سال که آمده در روز ۱۰ تا الی ۸ تا مشتری میاید زیادتر نیست مشتری.»

از سویی هم، برخی دیگری از فروشند‌گان می‌گویند که بهای فروش گل و نهال کاهش یافته است.

عبدالسمیع فروشنده گفت: «قیمت‌ها نسبت به پارسال در حکومت جمهوریت بالاتر بود امسال نرخ‌ها بسیار پایین است چرا که بسیار مردم رفتند.»

محمد الله فروشنده گفت: «قیمت‌ها این‌طور است که هر چیز قیمت‌هایش بالا رفته نهال و درخت ما که است قیمت‌ها پایین آمده بالا نی.»

همزمان با این، شمار از باشندگان کابل می‌گویند که غرس نهال بر بهبود محیط زیست نقش مهم دارد.

بشیر خریدار گفت: «هر سال ما بخاطر سرسبزی نهال و درخت همین گپ‌های خود را می‌ایم از همین جا پوره می‌کنیم می‌گیریم»

عبدالصابر باشنده کابل گفت: «یک مفاد برای محیط و مردم همین است که میکروب کش می‌کند نمی‌ماند که محیط آلوده از خاک از میکروب شود.»

در همین حال، شهرداری کابل از باشندگان پایتخت می‌خواهد که در سرسبزی کابل سهم بگیرند.

حبیب الرحمان منصور، معین اجتماعی و کلتوری شهرداری کابل، گفت: «هر شهروند ما و شما یک درخت بکارد. آن را حفظ و مراقبت کند آب بدهد این خودش صدقه جاری‌ست. صدقه جاریه مفید است برای جامعه به خود ما و شما مفید است.»

این در حالی است که در هفته‌ی گذشته کار‌زار سراسری نهال‌شان در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر آغاز شده و انتظار می‌رود در سال پیش رو، ۶۰۰ هزار نهال در کابل غرس شوند.

منبع

Be the first to comment on "شکایت فروشند‌گان نهال و گل از کم‌رنگ شدن بازار فروش شان در کابل"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*