شکایت مهاجران افغان از بدرفتاری نظامیان ایران و پاکستان

شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان، از بدرفتاری نظامیان این دو کشور شکایت دارند.

در این میان، شماری از مهاجران افغان در پاکستان می‌گویند که برخی از آنان در حالی که سند‌های قانونی نیز دارند، از سوی نظامیان پاکستانی، بازداشت شده‌اند.

احمد، مهاجر افغان در ایران گفت: «از چندین روز به این طرف اتباع افغانستان در آستان اصفهان به صورت وحشیانه مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می‌گیرند.»

زمان زمان، شورای مهاجران افغان در پاکستان، گفت: «تا اکنون هیچ یک از نهادها و دفتر سازمان ملل و جامعه بین‌المللی به مشکلات واکنش نشان نداده‌اند.»

عبدالجبار تخاری، سرقونسل امارت اسلامی در کراچی آمار می‌دهد که در دو هفته پسین، بیش از نُه صد مهاجر افغان، در پاکستان بازداشت شده‌اند.

سرقونسل امارت اسلامی در پاکستان، می‌گوید: « زیاد افغان‌ها بندی شدند توقیف شدند که تعداد شان از نه صد تجاوز می‌کند. زیادی آن‌ها که افغان‌های هستند که قانونی مدرک دارند در اثر کوشش قنسل‌گری توانستیم که دوصد تن افغان‌های که قانونی مدرک داشتند آن‌ها را رها بسازیم و به خانه‌های شان برگردانیم.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «خواست ما همین است که باید با مهاجرین برخورد قانونی صورت بگیرد و برخورد انسانی اسلامی صورت بگیرد، آزار و اذیت نشوند به زندان انداخته نشوند اگر اسناد هم ندارند باید به گونه مصلحت‌آمیز به کشور برگردانده شوند.»

برخی از فعالان عرصه حقوق مهاجران نیز بر جلوگیری از بدرفتاری و بازداشت مهاجران تأکید می‌ورزند.

آصفه ستانکزی، آگاه امور مهاجران، گفت: «خلای اساسی برای برنامه‌ریزی مهاجرین توسط اکثر کشورها به نبود دید بلندمدت بر می‌گردد، اگر دیدگاها به این شکل پیش برود، قطعا بیش‌تر مشکلات مهاجرین و کشورهای میزبان حل خواهد شد.»

بربنیاد آمار‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، نزدیک به سه میلیون شهروند کشور در پاکستان، نزدیک به سه میلیون هم در ایران و یک میلیون دیگر در کشور‌های دیگر بود و باش دارند.

منبع

Be the first to comment on "شکایت مهاجران افغان از بدرفتاری نظامیان ایران و پاکستان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*