صدها محصل افغان در هند خواهان تمدید ویزه های شان اند

صدها محصل افغان که میعاد ویزای اقامتشان درهند سپری شده٬ دریک گردهمایی اعتراضی از حکومت هند خواستند که ویزه های شان را تمدید کند.

این محصلان می گویند با اینکه تحصیلات خود را مکمل نکرده اند ولی بخاطر اینکه حکومت هند ویزه هایشان را مانند گذشته تمدید نمی کند ازیکسو آموزش آنها نا مکمل می ماند و درعین حال حکومت هند آنها را مجبورمی سازد که کشور را ترک گویند.

هند قبل از سال ۲۰۲۱ سالانه برای هزاران افغان بورسیه های تحصیلی می داد ولی بعد از برگشت طالبان به قدرت٬ این روند متوقف شده و ویزا های محصلان را که قبلا به هند رفته اند و در آنجا مصروف آموزش اند نیز تمدید نمی کند.

اما کومار توهان رئیس شورای روابط فرهنگی وزارت خارجۀ هند می گوید که مشکل محصلان افغان را درک می کند واطمینان می دهد که هیچ محصلی از هند اخراج نخواهد شد.

صدها محصل افغان که میعاد ویزای اقامتشان درهند سپری شده٬ دریک گردهمایی اعتراضی از حکومت هند خواستند که ویزه های شان را تمدید کند.

این محصلان می گویند با اینکه تحصیلات خود را مکمل نکرده اند ولی بخاطر اینکه حکومت هند ویزه هایشان را مانند گذشته تمدید نمی کند ازیکسو آموزش آنها نا مکمل می ماند و درعین حال حکومت هند آنها را مجبورمی سازد که کشور را ترک گویند.

هند قبل از سال ۲۰۲۱ سالانه برای هزاران افغان بورسیه های تحصیلی می داد ولی بعد از برگشت طالبان به قدرت٬ این روند متوقف شده و ویزا های محصلان را که قبلا به هند رفته اند و در آنجا مصروف آموزش اند نیز تمدید نمی کند.

اما کومار توهان رئیس شورای روابط فرهنگی وزارت خارجۀ هند می گوید که مشکل محصلان افغان را درک می کند واطمینان می دهد که هیچ محصلی از هند اخراج نخواهد شد.

منبع

Be the first to comment on "صدها محصل افغان در هند خواهان تمدید ویزه های شان اند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*